Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
19
Stap 5. Steek de netplug in
de adapter.
Stap 6. Steek de licht-
netadapter in de subwoofer.
Stap 7. Steek de stekker in
het stopcontact.
Stap 8. Druk de netscha-
kelaar (ON/OFF) in. Het
apparaat staat aan wanneer
de LED oplicht. Druk op
Subwoofer volume/power
In/Uit. Bij ingeschakeld
apparaat licht de LED op.
Regel het volume van de
subwoofer in verhouding
tot de satellieten met de
volumeregelaar van de
subwoofer.
Step 9. Regel het volume
door de + en – toetsen
aan te raken. Door +
en – tegelijk aan te raken
wordt het geluid uitge-
schakeld (muting). Eén van
beide aanraken schakelt het
volume weer in.
www.harmankardon.com
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Geen geluid uit van de subwoofer,
alleen de satellieten.
Geen geluid van de satellieten,
alleen de subwoofer.
Hoge tonen klinken dof.
Subwoofer volume staat op
minimum.
Satellieten niet verbonden met de
subwoofer.
Satellieten niet correct opgesteld.
Draai de volumeregelaar van de subwoofer naar rechts tot het
relatieve volume correct is.
Controleer de verbinding van de satellieten met de subwoofer.
Richt de luidsprekers op de luisteraar. Het geluid van de satellieten is
sterk gebundeld door de 4-voudige opstelling.
Dit product dient te worden gevoed door een speciale lichtnetadapter met het predikaat “Klasse 2” met een spanning van 16 V DC, minimum 1,5 A.
Eenvoudige Installatie
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 19 21/04/10 15:01:08