Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
25
Steg 5. Anslut sladden till
spänningsadaptern.
Steg 6. Anslut adaptern till
subwoofern.
Steg 7. Anslut sladden till
vägguttag.
Steg 8. Tryck på knap-
pen ON/OFF. Enheten är
påslagen när LED lyser.
Tryck på subbasens volym-
ratt /strömbrytare ON / OFF
knapp. Enheten är på när
lysdioden är tänd. Använd
subbasens volymratt för att
balansera subbasens volym
med satelliterna.
Steg 9. Justera volymen
genom att vidröra knap-
parna + eller -. Vidrör man
båda knapparna + och
– samtidigt stänger man av
ljudet. Med ljudet avstängt,
aktiveras det igen genom
att vidröra en av knapparna.
www.harmankardon.com
Symptom Möjligt Fel Lösning
Inget ljud från subwoofer, endast
från satelliter.
Inget ljud från satelliter, endast från
subwoofer.
Dämpade höga frekvenser.
Subwooferns volym inställd på
minimum.
Satelliter inte anslutna till subwoofer.
Satelliter placerade felaktigt.
Vrid på subwooferns volymkontroll medurs tills det att en lämplig
volymnivå erhålls.
Kontrollera anslutningar av satelliter till subwoofer.
Positionera och vrid (vinkla) högtalarna mot lyssnaren. Ljudet från
satelliterna är väldigt riktat pga. dess design
Denna produkt är avsedd för att matas av en listad spänningsenhet med väggkontakt märkt ”Klass 2” med en uteffekt 16V DC min. 1.5A
Snabbinställningsguide
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 25 21/04/10 15:01:10