Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
31
Trinn 5. Koble strømkabelen
til strømadapteren.
Trinn 6. Koble strømadapte-
ren til subbassen.
Trinn 7. Sett strømlednin-
gen i støpselet.
Trinn 8. Trykk inn
strømknappen ON/OFF
(AV/PÅ). Enheten er på når
LED-lampen lyser. Trykk på
subbassknappen for volum/
strøm PÅ/strøm AV. Enheten
er på når LED-lampen
lyser. Bruk subbassens
volumknapp til å balansere
subbassens volum med
satellittenes volum.
Trinn 9. Juster lydnivået ved
å røre ved ”+”- og ”–“-knap-
pene. Du demper lyden
helt ved å røre ved ”+”- og
”–“-knappene samtidig. Når
lyden er helt dempet, kom-
mer den på igjen hvis du
rører ved en av knappene.
www.harmankardon.com
Symptom Mulig årsak Løsning
Det er ingen lyd fra subbassen, kun
fra satellittene.
Det er ingen lyd fra satellittene, kun
fra subbassen.
Høye frekvenser høres ulne ut.
Subbassens lydnivå er stilt på
minimum.
Satellittene er ikke tilkoblet subbas-
sen.
Satellittene er ikke plassert riktig.
Vri subbassens lydnivåkontroll med klokka til lydnivået relativt sett er
passe høyt.
Sjekk koblingen fra satellittene til subbassen.
Plasser og vipp (vinkle) høyttalerne mot lytteren. Lyden fra satellit-
tene er svært retningsstyrt på grunn av designen med fire elementers
lineær oppstilling.
Dette produktet er beregnet på å få strøm fra en listet strømforsyning merket ”Class 2” (Klasse 2) med utgangsrate 16V likestrøm og minimum 1,5 A.
Veiledning For Oppsett
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 31 21/04/10 15:01:13