Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
33
SOUNDSTICKS
®
III
Tekniset tiedot*
Järjestelmä
Taajuusvaste: 44Hz – 20kHz
Virrankulutus: 4W ilman signaalia, 65W
maksimi
Subwoofer
Elementti (1): 6” bassokaiutin
Vahvistimen lähtöteho: 20W RMS
Mitat (L x K): 232 mm x 258 mm
Paino: 2,2 kg
Satelliitit
Elementit (4): 1” kokoäänialue kanavaa
kohti
Vahvistimen lähtöteho: 10W RMS kanavaa
kohti
Mitat (L x K): 51 mm x 254 mm
Paino: 0,7 kg
R
L
R
L
Vaihe 1. Aseta
SoundSticks® III
-satelliitit monitorin/
tietokoneen viereen.
Vaihe 2. Aseta
subwoofer haluamallasi
tavalla. Sijoitus pöydän
alle antaa parhaan
suorituskyvyn.
Vaihe 3. Kytke satelliit-
tikaapelit subwooferin
kaksoiskaapeliin. Kytke
lisäksi tulokaapeli sub-
wooferin tulokaapelin
liittimeen.
Vaihe 4. Kytke
SoundSticks III -tulokaa-
peli tietokoneeseen tai
muuhun äänilaitteeseen.
Vianetsintä
Oire Mahdollinen ongelma Ratkaisu
SoundSticks III -kaiutinjärjestelmästä
ei kuulu ääntä.
Subwoofer ei saa virtaa.
Muuntajan liitin ei ole oikein
kiinnitetty.
Äänenvoimakkuus pois tai liian
hiljaisella.
Varmista, että muuntaja on kiinni verkkojännitteessä ja se on liitetty
oikein subwooferiin. Huomaa: Kun subwoofer saa virtaa, virta-LED:in
tulisi syttyä.
Aseta liitin subwooferiin niin, että nuolikuvio osoittaa YLÖS.
Poista järjestelmän mykistys ja/tai nosta äänenvoimakkuutta kosket-
tamalla äänenvoimakkuuden “Ylös” (+) -kosketinta.
Huomaa: Äänenvoimakkuuden “Alas” (–) -koskettimen koskeminen
laskee järjestelmän äänenvoimakkuutta.
Näppäimien (+) ja (–) koskettaminen samanaikaisesti mykistää
järjestelmän.
*Nämä tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 33 21/04/10 15:01:14