Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
24
SOUNDSTICKS
®
III
Specifikationer*
System
Frekvensområde: 44Hz – 20kHz
Strömförbrukning: 4W i viloläge, 65W
max.
Subwoofer
Transducer (1): 6” subwoofer
Förstärkare uteffekt: 20W RMS
Dimensioner (B x H): 9-3/16” x 10-3/16”
(232mm x 258mm)
Vikt: 4 lb. (2.2kg)
Satellit
Transducer (4): 1” full-range per kanal
Förstärkare uteffekt: 10W RMS per kanal
Dimensioner (B x H): 2” x 10” (51mm x
254mm)
Vikt: 1.5 lb. (0.7kg)
R
L
R
L
Steg 1. Placera indivi-
duella SoundSticks® III
(satelliter) bredvid
monitorn/datorn.
Steg 2. Du kan placera
subwoofer på önskad
plats, fast placering
under bordet kommer
att ge bästa prestanda.
Steg 3. Anslut satel-
litkablarna till subbasens
dubbla anslutningskab-
lar. Anslut också signal-
kabeln till subbasens
ingångs-uttag.
Steg 4. Anslut
SoundSticks III ingångs-
kabel till datorn eller till
annan audiokälla.
Felsökning
Symptom Möjligt Fel Lösning
Inget ljud från SoundSticks III
högtalarsystem.
Ingen ström till subwoofer.
Adapterns kontakt är inte korrekt
ansluten.
«Ingen eller låg volym.
Försäkra att strömförsörjningen är ansluten till en fungerade ström-
källa och att den är korrekt ansluten till subwoofern. Var god notera:
När subwoofern är på ska en LED lysa.
Anslut kontakten till subwoofern med pil-symbolen uppåt.
Snudda vid volym “Upp” [+] på volymkontrollen på satelliten för att
avaktivera ”mute” och/eller öka systemets volymnivå.
Notering: Om man vidrör volymknappen “Ned” (-) minskas systemets
volym.
Om man vidrör båda volymknapparna (+) och (-) samtidigt stängs
ljudet av.
*Dessa specifikationer kan ändras utan förvarning
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 24 21/04/10 15:01:10