Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
28
Trin 5. Lysnetledning tilslut-
tes strømadaptor.
Trin 6. Strømadaptor tilslut-
tes subwoofer
Trin 7. Lysnetledning tilslut-
tes stikkontakt
Trin 8. Tryk subwooferens
Volumen/Power ON/OFF
tast. Systemet er tændt, når
LED’en lyser. Subwooferens
volumentast bruges til at
tilpasse sub’ens niveau til
satelitternes niveau.
Trin 9. Skru op/ned ved tryk
på + eller – . Samtidig tryk
på både + og – tasterne
afbryder lyden. Under
afbrydelse, tryk + eller – for
lyd igen.
www.harmankardon.com
Symptom Mulig årsag Løsning
Ingen lyd fra subwoofer, kun fra
satellitter.
Ingen lyd fra satellitter, kun fra
subwoofer.
De høje frekvenser virker indelukket.
Subwooferens volumenkontrol er
skruet helt ned.
Satellitterne er ikke tilsluttet
subwoofer.
Satellitter er ikke korrekt placeret.
Skru op (med uret) for subwooferens volumenkontrol indtil niveauet
passer.
Tilslutning mellem satellitter og subwoofer kontrolleres.
Satellitter placeres og vinkles mod lytteren. Lyden fra satellitterne
er meget retningsbestemt på grund af de fire enheder i vertikal
opstilling.
Produktet er beregnet til brug sammen med en strømadaptor som afgiver 16 V DC, minimum 1,5 A.
Lyninstallationsguide
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 28 21/04/10 15:01:12