Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
17
SOUNDSTICKS
®
III
HET UITROEPTEKEN IN DE GELIJKZIJDIGE DRIEHOEK WAARSCHUWT DE
GEBRUIKER DAT ER BIJ DE HANDLEIDING VAN HET PRODUCT BELANGRIJKE
BEDIENINGS EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN SERVICE ZIJN GEVOEGD.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE VERKLEINEN, HET APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN EN
VOCHT.
DE BLIKSEMSCHICHT IN DE GELIJKZIJDIGE DRIEHOEK WAARSCHUWT DE
GEBRUIKER VOOR DE AANWEZIGHEID VAN ONGEÏSOLEERDE GEVAARLIJKE
SPANNINGEN IN HET INWENDIGE VAN HET PRODUCT DIE KUNNEN LEIDEN
TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN; KANS OP
ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
LET OP
ZIE MARKERING OP DE ONDERKANT VAN HET APPARAAT
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften
Lees deze aanwijzingen zorgvuldig.1.
Bewaar ze op een veilige plaats.2.
Houd u aan alle adviezen.3.
Volg alle raadgevingen op.4.
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.5.
Schoonmaken uitsluitend met een droge doek.6.
Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Houd u bij de installatie 7.
aan de aanwijzingen van de fabrikant.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van sterke warmtebron-8.
nen zoals radiatoren, kachels, stoven of andere apparatuur (zoals
versterkers) die veel warmte produceren.
Verwijder nooit de beveiliging van een gepolariseerde of 9.
randaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee platte
pennen waarvan de een breder is dan de ander. Een randaarde
stekker heeft twee pennen en een zijcontact. De brede pen en
het zijcontact zijn bedoeld voor uw veiligheid. Past de stekker
niet in uw stopcontact, raadpleeg dan een installateur.
Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden getrapt en dat het 10.
niet kan beschadigen, vooral bij de stekker, contactdozen en op
het punt waar het uit het apparaat komt.
Gebruik alleen toebehoren als door de fabrikant aangegeven.11.
Gebruik alleen stands, driepoten, beugels, tafels e.d. als 12.
door de fabrikant aangegeven. Bij gebruik van een rolwa-
gen opletten dat het apparaat niet omkiept en schade of
letsel veroorzaakt.
Neem de stekker uit het stopcontact tijdens onweer en bij 13.
langdurige afwezigheid.
Laat alle service over aan een gekwalificeerde technicus. Service 14.
is noodzakelijk wanneer het apparaat of het netsnoer op enige
manier is beschadigd, er water, vocht of een voorwerp in is
terecht gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of
vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.
Stel het apparaat niet bloot aan spatwater of druppels en zet ook 15.
geen vazen met water o.i.d. op het apparaat.
Om het apparaat volledig van het lichtnet te scheiden, neemt u 16.
de stekker uit het stopcontact.
Zorg dat u de netstekker altijd gemakkelijk kunt bereiken.17.
Stel de batterijen niet bloot aan excessieve warmte, zonlicht, vuur 18.
o.i.d.
nEDErlanDs
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 17 21/04/10 15:01:07