Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
26
SOUNDSTICKS
®
III
UDRÅBSTEGN I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM AT DER ER VIGTIGE
INSTRUKTIONER OM BETJENING, VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE I DEN
MEDFØLGENDE LITTERATUR.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKO FOR ILD ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ
APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
LYNSYMBOL I TREKANT ADVARER BRUGEREN OM UISOLERET ”FARLIG
SPÆNDING” INDE I APPARATET SOM KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL AT
UDGØRE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG
SE MÆRKNINGEN I BUNDEN AF PRODUKTET.
Vigtige Sikkerhedsinformationer
Læs informationerne.1.
Gem informationerne.2.
Overhold nøje alle advarsler.3.
Følg alle instruktioner.4.
Produktet må ikke benyttes tæt på vand.5.
Produktet må kun rengøres med en tør klud.6.
Ventilationshuller må ikke blokeres. Installation skal ske i henhold 7.
til producentens anvisninger.
Produktet placeres væk fra varmekilder som radiatorer, direkte 8.
sollys, ovn/komfur eller andre produkter (også effektforstærkere)
der udstråler varme.
Et to-bens lysnetstik kan vende den ene eller den anden vej i 9.
kontakten. Vælg den retning som giver den bedste lydgengivelse.
Lysnetledning placeres, så den ikke klemmes af gående eller af 10.
genstande placeret på eller ved dem. Pas især godt på ved stik-
ket, stikdåser og dér hvor ledningen kommer ud af produktet.
Brug kun tilbehør/ekstraudstyr som anbefales af producenten.11.
Brug kun underlag, stand, trefod, vogn, beslag eller bord 12.
anbefalet af producenten eller som sælges sammen med
produktet. Ved brug af vogn, udvises forsigtighed for at
undgå skade ved væltning.
Lysnetledningen trækkes ud i tordenvejr eller når produktet skal 13.
stå ubenyttet gennem længere tid.
Al service henvises til autoriseret værksted. Service kræves ved 14.
skade på apparatet, lysnetledning eller stik, hvis væske eller
fremmede genstande er trængt ind i produktet, hvis produktet
har været udsat for regn eller anden fugt, hvis produktet ikke
fungerer korrekt ved normal betjening eller hvis produktet
udsættes for slag eller fald.
Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Genstande som 15.
indeholder væske, f.eks. vaser, må aldrig placeres på eller ved
produktet.
For helt at afbryde forbindelse til lysnet, trækkes lysnetledningen 16.
ud af fatningen på apparatet.
Stikket på lysnetledningen skal altid være lettilgængeligt.17.
Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme fra sol, ild eller 18.
lignende.
Dansk
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 26 21/04/10 15:01:11