Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
18
SOUNDSTICKS
®
III
Technische Gegevens*
Systeem
Frequentiebereik: 44 Hz – 20 kHz
Opgenomen vermogen: minimum 4 W,
maximum 65 W
Subwoofer
Eenheid [1]: 15 cm (6”) woofer
Versterkervermogen: 20 W RMS
Afmetingen (B x H): 232 x 258 mm
(9-3/16 x 10-3/16”)
Gewicht: 2,2 kg (4 lb)
Satelliet
Eenheden [4]: 2,5 cm (1”) breedband per
kanaal
Versterkervermogen: 10 W RMS per
kanaal
Afmetingen (B x H): 51 x 254 mm (2 x 10”)
Gewicht: 0,7 kg (1,5 lb)
R
L
R
L
Stap 1. Plaats de indivi-
duele SoundSticks® III
(satellieten) naast de
monitor/computer.
Stap 2. Plaats de
subwoofer op een
geschikte plaats; onder
het bureau werkt
meestal optimaal.
Stap 3. Verbind de
satellietkabels met de
dubbele subwoofer
kabel. Verbind ook de
ingangskabel met de
subwoofer ingang.
Stap 4. Verbind de
ingangskabel van de
SoundSticks III met
de computer of het
audioapparaat.
Problemen
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Geen geluid uit het SoundSticks III
luidsprekersysteem
Geen spanning op de subwoofer.
Netstekker niet correct verbonden.
Volume staat dicht of te laag.
Controleer of het netsnoer is verbonden met een stopcontact waarop
spanning staat en goed is verbonden met de subwoofer. Denk er aan:
wanneer de subwoofer spanning krijgt licht de lichtnet LED op.
Steek de plug met de pijl OMHOOG in de subwoofer.
Raak Volume + aan op de volume satelliet om de muting uit te
schakelen en/of het volume te verhogen.
Opmerking: door Volume – aan te raken wordt het systeemvolume
verlaagd. Door beide toetsen (+ en – ) aan te raken wordt de muting
ingeschakeld.
* Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 18 21/04/10 15:01:07