Pioneer CDJ-200 CD Player User Manual


 
VOORBEREIDINGEN (AANSLUITINGEN) / ANTES DE LA OPERACIÓN (CONEXIONES)
71
<DRB1376>
Du/Sp
Nederlands
Español
3. Aansluiten op andere apparatuur
A Aansluiten op een hoofdtelefoon
÷ U kunt een hoofdtelefoon aansluiten die is voorzien van
een standaard ø6,3 mm penstekker.
÷ Het volumeniveau kan worden ingesteld met de PHONES
VOL draaischijf.
PHONES VOL draaischijf
Control PHONES VOL
CDJ-200
Verbind met de CD of AUX ingangen (Gebruik niet de PHONO ingangen.)
Conecte a los conectores de entrada CD o AUX (No emplee los conectores de entrada PHONO.)
Bijgeleverde audiokabel
Cable de audio suministrado
Stereo-versterker
Amplificador estéreo
CDJ-200
B Aansluiten van een stereo-versterker (wanneer er geen
DJ-mengpaneel wordt gebruikt)
C Aansluiten op een component met een digitale ingangen
÷ De DIGITAL OUT ingangen voeren alleen audiogegevens
uit zonder sub-codes. (Ondersteunt niet CD Graphics.)
÷ DJ-functies zijn niet beperkt wanneer audio-gegevens van
de DIGITAL OUT aansluitingen gebruikt worden.
4. Aansluiten van het netsnoer
Nadat alle andere aansluitingen zijn gemaakt, sluit u het
netsnoer aan op de netingang op het achterpaneel van de CD-
speler en steekt u vervolgens de stekker in het stopcontact of
in een netuitgang op het achterpaneel van de versterker.
Bijgeleverde bedieningssignaalsnoer
CDJ-200 CDJ-200
Cable de control suministrado
3. Conexión a otros dispositivos
A Conexión de auriculares
÷ Pueden conectarse auriculares provistos de clavija
telefónica de 6,3 mm de diámetro.
÷ El volumen puede ajustarse con el control PHONES VOL.
B Conexión de un amplificador estéreo (cuando no se
emplea una consola de mezcla para DJ)
C Conexión de un componente con conectores de entrada
digital
÷ Los conectores DIGITAL OUT emiten sólo datos de audio
sin subcódigos. (No es compatible con gráficos de CD.)
÷ Las funciones de DJ no están restringidas cuando se
emplean datos de audio procedentes de los conectores
DIGITAL OUT.
4. Conexión del cable de alimentación
Después de haber terminado todas las otras conexiones,
enchufe el cable de alimentación a la toma de entrada de CA
del panel posterior del reproductor y enchufe la clavija de
alimentación a la toma de corriente de CA de la pared o a un
receptáculo de alimentación del panel posterior del
amplificador.
CD recorder of versterker met digitale ingangen
Grabadora de discos CD o amplificador con entradas digitales
Digitale signaalkabel
CDJ-200
Cable de señal digital