Kenwood KRC-391 Cassette Player User Manual


 
Functies van de KRC-391/36/394/37
Wanneer de ontvangst verslechtert, wordt automatisch op een
andere frequentie overgeschakeld waarop hetzelfde programma
in hetzelfde RDS-netwerk wordt uitgezonden als daardoor een
betere ontvangst kan worden verkregen.
Display Instelling
"AF ON" De AF-functie is ingeschakeld.
"AF OFF" De AF-functie is uitgeschakeld.
Wanneer de AF-functie is ingeschakeld, licht de "RDS" indicator op.
Wanneer er geen andere zenders met hetzelfde programma in het
RDS-netwerk beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat de uitzending
voortdurend wordt onderbroken. Schakel in dat geval de AF-functie uit.
AF (Alternative Frequency)
Functies van de KRC-391/36/394/37
Zie <Automatisch vastleggen van zenders in het geheugen> (39
blz.) voor bediening.
Automatisch vastleggen van zenders in het
geheugen <in de Tuner-functie>
Functies van de KRC-391/36/394/37
Kiest de afstemfunctie.
Afstemfunctie Weergave Werking
Automatisch zoeken "AUTO 1" Automatisch zoeken naar
een zender
Voorkeurzender zoeken "AUTO 2" Op volgorde zoeken langs
de voorkeurgeheugen
opgeslagen zenders
Handmatig "MANUAL" Handmatig op een zender
afstemmen
Afstemfunctie <in de Tuner-functie>
Er wordt bij automatisch zoeken alleen afgestemd op zenders die
goed te ontvangen zijn.
Display Instelling
"LO.S OFF" De functie voor lokaal zoeken is uitgeschakeld.
"LO.S ON" De functie voor lokaal zoeken is ingeschakeld.
Lokaal zoeken <in de Tuner-functie>
Functies van de KRC-391/36/394/37
Er wordt automatisch naar nieuwsbulletins overgeschakeld zodra
een nieuwsuitzending begint, zelfs wanneer er niet naar de radio
wordt geluisterd. Tevens kan er een periode worden ingesteld
gedurende welke er niet overgeschakeld mag worden.
Display en instelling
"NEWS OFF"
"NEWS 00M"
"NEWS 90M"
Wanneer "NEWS 00M" — "NEWS 90M" is ingesteld, is de
nieuwsbulletinfunctie ingeschakeld.
Wanneer een nieuwsbulletin start, wordt "NEWS" getoond en
wordt automatisch naar het nieuwsbulletin overgeschakeld.
•Wanneer u de "20M" instelling kiest, wordt er de eerste 20 minuten
na een nieuwsbulletin niet opnieuw op een nieuwsbulletin afgestemd.
Het voor nieuwsbulletins gebruikte volume is het volume zoals dat
voor verkeersinformatie (blz. 40) is ingesteld.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de zender de PTY-code
voor nieuwsbulletins uitzendt of behoort tot een <Enhanced Other
Network> dat de PTY-code voor nieuwsbulletins uitzendt.
Zodra de Nieuwbulletinonderbrekingsfunctie op AAN is ingesteld,
schakelt deze naar een FM-zender.
Nieuwsbulletinfunctie met uitschakeling voor
een bepaalde periode
— 51 —
KRC-394_Dutch 02.9.24 11:05 AM Page 51