Kenwood KRC-391 Cassette Player User Manual


 
Verhogen van het volume.
Druk op de [u] toets.
Verlagen van het volume.
Druk op de [d] toets.
Volume
Druk op de [SRC] toets.
Geluidsbron is vereist Display
Tuner "TUNER"
Cassette "TAPE"
Externe disk "DISC"/"CD"
Stand-by (alleen verlichting) "ALL OFF"
Om de accu van de auto te sparen wordt de spanning automatisch
volledig uitgeschakeld wanneer de eenheid 20 minuten stand-by
staat.
De periode voor volledige uitschakeling kan worden ingesteld
volgens <Spanning uitschakelen na een bepaalde periode> (blz. 52).
Kiezen van de geluidsbron
Inschakelen van de spanning
Druk op de [SRC] toets.
Uitschakelen van de spanning
Houd de [SRC] toets tenminste 1 seconde ingedrukt.
Spanning
Algemene kenmerken
— 35 —
4
¢
SRC
FMAM
Q
/AUD
u
d
ATT/LOUD
CLK
ATT indicator
LOUD indicator
SYSTEM Q indicator
Ontgrendeltoets
KRC-394_Dutch 02.9.24 11:05 AM Page 35