Kenwood KRC-391 Cassette Player User Manual


 
— 32 —
Nederlands
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften...........33
Informatie over muziekcassettes
................................................34
Informatie over RDS .................34
Algemene kenmerken...............35
Spanning
Kiezen van de geluidsbron
Volume
Demping
Toonversterking
System Q
Klankkleurregeling
Luidspreker instelling
Veranderen van display
Telefoondemping
Anti-diefstal voorpaneel
Functies van de tuner
(KRC-391/36/394/37) ..............38
Afstemmen
Voorkeurzendergeheugen
Automatisch vastleggen van zenders in
het geheugen
Afstemmen op voorkeurzenders
RDS-functies .............................40
Verkeersinformatie
Programmeren van het volume voor de
verkeersinformatie
PTY (Program Type)
Vastleggen van voorkeurprogrammatypes
Veranderen van de taal voor de PTY-
functie
Functies van de tuner
(KRC-30) .................................42
Afstemfunctie
Afstemmen
Voorkeurzendergeheugen
Automatisch vastleggen van zenders in
het geheugen
Afstemmen op voorkeurzenders
Functies van de cassettespeler
................................................44
Weergeven van cassettes
Vooruitspoelen en terugspoelen
Snelspoelen
Overslaan van blanco gedeelten
Tuner aanroep
Herhalen van muziek
Functies voor externe disk-
bediening................................46
Weergeven van externe disks
Versnelde weergave in voor- of
achterwaartse richting
Fragmentzoeken
Albumzoeken
Herhalen van een fragment/album
Aftasten van fragment
Weergave in willekeurige volgorde
Weergave van een magazijn in
willekeurige volgorde
Vastleggen van zendernamen (DNPS)
Bladeren van tekst/titel
Menusysteem............................49
Menusysteem
Signaal van de aanraaksensor
Handmatig instellen van de klok
Synchroonklok
DSI (Disabled System Indicator)
Kiezen van de kleur van de verlichting
Nieuwsbulletinfunctie met uitschakeling
voor een bepaalde periode
Lokaal zoeken
Afstemfunctie
Automatisch vastleggen van zenders in
het geheugen
AF (Alternative Frequency)
Beperken van de RDS-regio
Automatische TP afstemfunctie
Mono-ontvangst
Bladeren van tekst
Vastleggen van disknamen
Spanning uitschakelen na een bepaalde
periode
Toebehoren................................53
Handelingen voor het installeren
................................................53
Verbinden van kabels met
aansluitingen..........................54
Installeren .................................56
Oplossen van problemen..........58
Technische gegevens................61
KRC-394_Dutch 02.9.24 11:04 AM Page 32