Bowers & Wilkins CC3 Speaker User Manual


 
INDLEDNING
Tak, fordi du købte B&W’s CC3 Center højttaler.
Siden B&W blev grundlagt i 1966, har dets filosofi været en søgen
efter den perfekte lydgengivelse. Inspireret af firmaets
grundlægger, nu afdøde John Bowers, har denne søgen ikke kun
medført store investeringer i lydteknologi og nyskabelser, men også
en vedvarende forståelse for musik, som sikrer, at teknologien får
fuld effekt.
Det er også vores politik at sikre, at de avancerede egenskaber, der
er banebrydende for ét produkt, indarbejdes i andre af vore
produkter.
CC3-højttaleren har en patenteret Prism System bagskærm, der er
konstrueret, så den imiterer det indre af et lyddødt rum. Dette
bidrager i høj grad til at bryde den regulære indre kabinet volumen,
som ellers ville fremme klangfarvningen med stående bølger. Homo-
gene bas/mellemtone enheder med fiber-membraner anvendes for
at opnå mindst mulig forvrængning og størst mulig præcision. CC3-
højttaleren har ligeledes en soft dome diskant der køles med
magnetisk olie. Det sikrer den gode klang indenfor de hørbare
grænser og fastholder dynamikken op til et højt lydniveau.
Men uanset hvor gode højttalerne er i sig selv, skal de fungere godt
i lytterummet, og jo mere tid, der anvendes på opstillingsprocessen,
jo mere fornøjelse vil man få af at lytte til musikken. Læs venligst
denne brugsanvisning i dens fulde længde. Det vil bi-dra-ge til at
optimere dit lydsystems ydeevne.
B&W distribuerer til mere end 50 lande overalt i verden og har et
net af grossister, som kan hjælpe dig, hvis du har et problem.
UDPAKNING
(figur 1)
Bøj papkassens flapper tilbage og vend kassen og dens indhold om
på hovedet.
Løft papkassen fri af indholdet.
Fjern den indvendige emballage fra produktet.
Kontroller, at der er 4 selvklæbende gummifødder i papkassen.
Vi foreslår, at du gemmer emballagen til fremtidig brug.
TILSLUTNING (figur 2)
Alle tilslutninger bør foretages, mens udstyret er slukket.
Forbind den positive terminal på højttaleren (mærket + og rød) med
den positive terminal på udgangsforstærkeren og den negative
(mærket - og sort) med den negative (figur 2). Manglende
overholdelse af korrekt polaritet vil resultere i dårlig et lydbillede.
Sørg altid for, at alle terminalkapperne er skruet helt tæt til, da de
ellers kan rasle.
Når der vælges kabel, skal den totale elektriske impedans (ud og
tilbage) holdes under det maksimum, der anbefales i
specifikationen. Spørg din forhandler om råd, da det op-timale kabel
vil afhænge af den nødvendige længde.
PLACERING (figur 3)
Den ideelle placering for en Center højttaler ud fra et lydmæssigt
synspunkt er på linie med skærmens centrum. Placer højttaleren
enten lige over eller under skærmen, idet der vælges den position,
der placerer højttaleren nærmest øreniveau. Placer forsiden af
højttaleren tilnærmelsesvis på linie med skærmens flade.
Fastgør de 4 selvklæbende gummifødder under højttaleren for at
beskytte både den overflade, som højttaleren står på, og
undersiden af højttaleren. Hvis højttaleren pla-ceres direkte oven på
et TV-apparat, så vær opmærksom på, at den plane overflade på
TV-apparatet kan have begrænset dybde og placer fødderne i
overensstemmelse hermed.
FININDSTILLING
Før anlægget finindstilles, bør du efterkontrollere polariteten og
sikkerheden i tilslutningerne.
For at opnå størst mulig realisme i hjemmebiografen er det vigtigt
både at afpasse det akustiske billede efter skærmens størrelse og
at afbalancere højttalernes relative niveauer.
Hvis det drejer sig om en mindre skærm, skal venstre og højre
fronthøjttalere placeres tættere sammen, end hvis det alene
drejede sig om et stereoanlæg.
Indstil niveauet på den venstre, midterste og højre højttaler, indtil
der opnås en velafbalanceret lyd, når billederne panorerer hen over
skærmen. Bevæg hovedet fra side til side og sæt dig i alle tænkelige
lyttepositioner, når de optimale niveauer skal afgøres.
Rådfør dig med manualen til dit Surround-apparat for yderligere
oplysninger om, hvordan du indstiller niveauerne.
FORVRÆNGNING AF TV-BILLEDET
Drivenhederne i CC3-højttaleren er beskyttet magnetisk, således at
systemet kan bruges tæt ved TV-apparater og edb-skærme, men
det magnetiske spredningsfelt kan aldrig helt elimineres. Den
typiske maksimumværdi for feltet i et hvilket som helst punkt på
den finerede kabinetoverflade er 120A/m (kraftlinietæthed = 1,5
gauss), hvilket er lavt nok til ikke at kunne forårsage
billedforvrængning på langt de fleste typer af skærme.
Hvis du får problemer med billedforvrængning, skal du først
afmagnetisere TV-apparatet. Nogle TV- og edb-skærme har en knap
specielt til dette formål. De skærme, som ikke er forsynet med
denne facilitet, afmagnetiseres normalt, når de tændes. Afbryd TV-
apparatet fuldstændigt ved stikkontakten (det er ikke tilstrækkeligt
at sætte apparatet på stand-by). Lad apparatet stå sådan i ca. 15
minutter og tænd så for det igen.
Hvis der stadig er problemer, så prøv enten at flytte anlægget lidt
frem og tilbage for at opnå en gunstigere sammenstilling eller at
anbringe det lidt længere væk fra TV-appa-ratet, indtil problemet
forsvinder.
VEDLIGEHOLDELSE
Vinylfineren kræver normalt kun afstøvning. Hvis du ønsker at
anvende et sprayrengøringsmiddel, så fjern først frontstoffet ved
forsigtigt at trække det væk fra kabinettet. Spray på
rengøringskluden, ikke direkte på kabinettet. Selve frontstoffet kan
rengøres med en almindelig klædebørste.
Undgå at berøre enhederne, specielt diskanthøjttaleren, da dette
kan medføre beskadigelse.
6