Harman-Kardon 120.3SE Speaker System User Manual


 
- 11 -
NEDERLANDS
Dank u voor de aanschaf van een subwoofer uit de Infinity Kappa serie. De Kappa sub-
woofers zijn ontwikkeld voor brede toepassing in mobiele audiosystemen, in een aantal verschillende
behuizingen en biedt in alle gevallen een superieure laagweergave in de beperkte ruimte van een
voertuig. Om uw subwoofer optimaal te laten functioneren, raden we u aan dat u deze door een
vakman laat installeren. Hoewel in deze aanwijzingen in algemene zin wordt uitgelegd hoe een Kappa
subwoofer moet worden geïnstalleerd, vindt u hier niet de gedetailleerde procedures die voor uw
specifieke voertuig noodzakelijk kunnen zijn. Wanneer u meent niet over de benodigde ervaring en/of
gereedschappen te beschikken, probeer het dan niet zelf, maar vraag uw geautoriseerde Infinity
dealer over de mogelijkheden voor een professionele installatie. Bewaar de aankoopbon samen met
deze handleiding op een veilige plaats voor het geval u deze later nog eens nodig heeft.
Afhankelijk van de grootte van de ruimte in uw
auto worden frequenties beneden 80 Hz bij afne-
mende frequentie zo’n 12 dB per octaaf versterkt.
Dit effect, dat wel de ‘transfer functie’ wordt
genoemd, speelt een belangrijke rol in het bepa-
len van de frequentiekarakteristiek van uw sub-
woofer in de auto en is in de bijgevoegde techni-
sche gegevens van uw Kappa subwoofer grafisch
uitgebeeld, samen met de frequentiekarakteristiek
in het vrije veld.
LUIDE MUZIEK EN UW
GEHOOR
UW AUTO EN
LAAGWEERGAVE
De Kappa serie subwoofers werken optimaal in
gesloten en open systemen, en in speciale band-
pass systemen. Ook toepassing van de Kappa
serie in oneindige baffles is mogelijk, maar de
belastbaarheid zal dan lager zijn omdat de lucht in
de kast dan niet als demping werkt op de uitslag
van de conus van de woofer. Daarom raden wij
het gebruik van een gevouwen hoorn niet aan
wanneer op luid niveau wordt afgespeeld.
Kies een type behuizing dat past bij de soort
muziek die u afspeelt en het versterkervermogen
dat de subwoofer stuurt, naast de grootte van de
ruimte die u voor de subwoofer ter beschikking
heeft.
GESLOTEN BEHUIZING
Daar een gesloten behuizing een optimale contro-
le – demping – van de conusbeweging biedt, kan
een woofer in een gesloten kast meer vermogen
op lage frequenties verwerken dan in enig ander
type kast. Gesloten kasten bieden ook een nauw-
keuriger weergave dan andere typen en zijn daar-
door geschikt voor alle soorten muziek.
Bovendien is de constructie ervan tamelijk simpel.
Een optimaal gesloten kast is altijd kleiner dan de
andere typen kasten die aan een bepaalde sub-
woofer zijn aangepast en neemt daardoor minder
ruimte in de auto in.
OPEN BEHUIZING
Deze zijn effectiever in het gebied tussen 40 en
50 Hz, maar dat gaat ten koste van het afgestraal-
de geluid in het laagste octaaf (beneden 40 Hz) en
van de controle en de belastbaarheid beneden de
resonantiefrequentie van de kast. Bij gebruik van
een kleine versterker zal een open systeem meer
laag geven en minder vermogen nodig hebben.
Open systemen zijn eveneens geschikt voor aller-
lei soorten muziek. En daar bij open kasten de
inhoud van de kast en de grootte van de poort
een vaste relatie heeft met het gebruikte type
woofer, dient de kast exact volgens de tekening te
worden gebouwd.
Bent u van plan een open systeem te bouwen,
dan raden we u dringend aan dit door uw Infinity
dealer te laten doen, of deze minstens te laten
controleren of het gekozen ontwerp dat u wilt
bouwen juist is.
AFGESTEMDE KASTEN (BANDPASS)
Deze bieden het meeste geluid in combinatie met
elke versterker, maar dit gaat ten koste van de
nauwkeurigheid. Gaat het u alleen om SPL
(Sound Pressure Level – geluidsdruk), dan is een
afgestemde kast de aangewezen keus.
De bouw is echter vrij lastig en om zo’n kast zelf
te bouwen is het gebruik van een computerpro-
gramma met software voor het ontwerpen van
luidsprekerbehuizingen onontbeerlijk. Bent u erva-
ren in het werken met hout, dan kunt u de behui-
zing die in de bijgevoegde documentatie wordt
beschreven bouwen. Gelukkig zijn er veel kant-en-
klare bandpass kasten verkrijgbaar, optimaal aan-
gepast om het maximale signaal van een sub-
woofer te geven. Ook dit type valt vrij groot uit en
kan in de auto (te) veel ruimte innemen.
KIEZEN VAN DE JUISTE
BEHUIZING
WAARSCHUWING
Het afspelen van luide muziek in een auto kan ver-
hinderen dat u het verkeer om u heen hoort en
bovendien uw gehoor blijvend beschadigen.
Bovendien is dit strafbaar. Het maximum volume
dat met Infinity luidsprekers in combinatie met
zware versterkers haalbaar is kan de veilige grens
voor uw oren gemakkelijk overschrijden.
Wij raden u daarom aan tijdens het rijden niet te
luid af te spelen. Infinity accepteert geen enkele
aansprakelijkheid voor gehoorbeschadiging, licha-
melijk letsel, noch schade aan eigendommen ten
gevolge van verkeerd gebruik van dit product.
TECHNISCHE GEGEVENS
100.3se
Type: 25cmsubwoofer, enkele
spreekspoel
Nominale impedantie: 4 ohm
Belastbaarheid: 275WRMS,1.100W piek
Gevoeligheid (2,83V/1m): 90 dB
Frequentiebereik: 20 Hz – 250 Hz
Montage diepte: 154 mm
Inbouwdiameter: 232 mm
120.3se
Type: 30 cm subwoofer, enkele
spreekspoel
Nominale impedantie: 4 ohm
Belastbaarheid: 300WRMS,1.200W piek
Gevoeligheid (2,83V/1 m):92 dB
Frequentiebereik: 18 Hz – 250 Hz
Montage diepte: 161 mm
Inbouwdiameter: 278 mm