Garmin VIB10/11 Headphones User Manual


 
VIB 10/11 -asennusopas
Varoitus
Seuraavien mahdollisesti vaarallisten
tilanteiden välttämättä jättäminen voi aiheuttaa
onnettomuuden tai törmäyksen, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakaviin vammoihin.
Älä yritä asentaa tai huoltaa VIB-laitetta, ellet
ole ammattimainen sähköasentaja. Laitteen
asentaminen tai huoltaminen ilman koulutusta ja
kokemusta sähkölaitteista ja auton lisävarusteista
voi olla vaarallista ja saattaa altistaa sähköiskuille
tai muille vaaroille.
Olet yksin vastuussa kaikista ajoneuvon
vahingoista tai sen takuiden rikkomisesta, jotka
aiheutuvat tekemästäsi asennuksesta. Garmin ei ole
vastuussa menetyksistä, vammoista tai vahingoista,
jotka johtuvat asennustoimista.
Älä avaa VIB-laitetta tai sen kotelon ruuveja.
Muutoin takuu raukeaa.
IntegroIdun kIInnItyksen (ValInnaInen) asentamInen
Laitteen mukana toimitetun kiinnityksen avulla voit asentaa GPS-kiinnityksen
ajoneuvoon entistä pysyvämmin ja integroidummin. Tämä kiinnitys on valinnainen.
Jos haluat käyttää GPS-navigointilaitteen mukana toimitettua kiinnitystä tai
Garminin lisävarustekiinnitystä, tätä kiinnitystä ei tarvitse asentaa.
VAROITUS: Kun valitset integroidun kiinnityksen asennuspaikkaa,
varmista että GPS-navigointilaite ja kiinnitys eivät peitä
kuljettajan näkyvyyttä tai häiritse ajoneuvon ohjauslaitteita, kuten
ohjauspyörää. Älä aseta auton turvatyynyn eteen tai yläpuolelle.
Älä kiinnitä laitetta
siten, että se peittää
kuljettajan näkyvyyden.
Älä kiinnitä
turvatyynyn eteen tai
yläpuolelle.
Tarvitset ajoneuvokohtaisen lisävarustetelineen, jossa on nelireikäinen AMPS-
vakioreikäkuvio. Lisävarustetelineitä on saatavissa useilta toimittajilta, kuten RAM
(www.ram-mount.com), Panavise (www.panavise.com) ja Pro.Fit (www.pro-t-intl.com)
Vaihe 1: Kiinnityksen kiinnittäminen
Kiinnitä kiinnitys kolmannen osapuolen telineeseen
mukana toimitetuilla ruuveilla (4). Pallokannan
pitäisi olla ajoneuvon istuimia kohti.
Vaihe 2: Kolmannen osapuolen kiinnitystelineen
kiinnittäminen
Asenna kiinnitysteline valmistajan ohjeiden mukaisesti.
VIB 10/11 -asennus
Vaihe 1: Kojelaudan
valmisteleminen
Testaa, että stereo vastaanottaa FM-signaaleja
ja antenni toimii oikein (vain VIB 11).
Voit joutua irrottamaan somistepaneelin tai
muita kojelaudan osia. Irrota ajoneuvon stereo. Irrota antennikaapeli ja johdinsarja.
Vaihe 2: Kaiuttimen ja virtajohtojen liittäminen
VIB-johdinsarjassa käytetään EIA-vakiovärikoodia. Katso taustapuolen
kytkentäkaaviota.
Liitä 24-nastaisen liittimen paljaat päät ajoneuvon virtalähteeseen, stereoon ja
kaiuttimiin. Kolmansien osapuolten ajoneuvokohtaisia johdinsarjoja on saatavissa
asennuksen helpottamiseksi (www.metraonline.com).
VAROITUS: VIB-järjestelmän kaiutinlähdöt ovat differentiaalilähtöjä. Liitä
VIB-kaiutinliittimet suoraan ajoneuvon kaiuttimiin tai tehokkaan vahvistimen
äänituloliitäntään. Järjestelmästä saattaa kuulua poksahduksia, jos VIB on
asennettu väärin.
HUOMAUTUS: Maadoitettuna ruskea äänilähdön johto (nasta 9) rajoittaa
navigointiohjeiden äänenvoimakkuutta. Johto kannattaa maadoittaa, jos
VIB liitetään tehokkaan vahvistimen tuloliitäntään. Jos haluat hyödyntää
navigointiohjeiden koko äänenvoimakkuuden, jätä tämä johto liittämättä ja
varmista, ettei se kosketa maata.
Vaihe 3: Äänikaapelien liittäminen (valinnainen)
Voit kuunnella GPS-navigointilaitteen MP3-tiedostoja ajoneuvon kaiuttimista
liittämällä RCA-kaapelit (ei mukana) VIB-laitteen Audio Out -liitäntöihin ja
stereon lisätuloliitäntään. VIB-laitteen Video In -liitin on tulevaa käyttöä varten.
Vaihe 4: FM TMC -kaapelien liittäminen (vain VIB 11)
Jos asennat VIB 11 -laitetta, jossa on sisäinen FM TMC -liikennevastaanotin, liitä
antennin sovitinkaapelit. VIB liitetään suoraan antenniin. Valitse asianmukaiset kaksi
antennisovitinkaapelia vertaamalla liittimiä ajoneuvon ja stereon antenniliittimiin.
1. Liitä ajoneuvon antenni asianmukaiseen sovitinkaapeliin. Liitä Fakra-liitin
VIB 11 -laitteen Ant. In -liitäntään. Fakra-liitin lukittuu. Lisätietoja on taustapuolen
VIB 11 -antennin liitännät -piirroksissa.
2. Liitä sovitinkaapelin Fakra-liitin VIB 11 -laitteen Ant. Out -liitäntään. Liitä
asianmukainen sovitinkaapeli stereon antenniliitäntään. Lisätietoja on
taustapuolen VIB 11 -antennin liitännät -piirroksissa.
HUOMAUTUS: Testaa asennus kytkemällä virta ajoneuvon stereoon. Jos kuulet
ääntä FM-radioasemasta, olet asentanut VIB 11 -laitteen oikein.
Vaihe 5: GPS-virtajohdon liittäminen
Liitä GPS-navigointilaitteen johdinsarja VIB-laitteen To PND -liitäntään. Ohjaa
kaapeli siten, että se ulottuu GPS-navigointilaitteeseen. Yritä piilottaa kaapeli
näkyvistä mahdollisimman hyvin pujottamalla se jo olemassa olevasta reiästä
hansikaslokerossa tai kojelaudan somistepaneelissa.
Vaihe 6: VIB-laitteen kiinnittäminen
Kun kaikki johdotukset on tehty ja GPS-virtajohto on ohjattu oikein, kiinnitä VIB
stereon taakse ruuveilla tai nippusiteillä.
Vaihe 7: Kojelaudan kiinnittäminen takaisin
Kun olet valmis, kiinnitä stereo ja kojelaudan osat takaisin paikoilleen.
gps-naVIgoIntIlaItteen kIInnIttämInen
Liitä VIB-laitteen virtajohto GPS-laitteen taustapuolella olevaan tai GPS-
navigointilaitteen telineen virtaliitäntään. Kohdista kiinnityksen pallokanta GPS-
navigointilaitteen tai sen telineen pidikkeeseen. Napsauta GPS-navigointilaite tai
sen teline pallokantaan. Lisätietoja on GPS-navigointilaitteen oppaissa.
HUOMAUTUS: Jotta GPS-navigointilaite toimii VIB-laitteen kanssa, GPS-
navigointilaitteen ohjelmisto on päivitettävä. Lisätietoja on VIB-käyttöoppaassa
tai GPS-navigointilaitteen oppaissa.
Stereo
Antennijohto
Johdinsarja
© 2006–2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhsiöt Osanumero 190-00767-37 ver. A