Bose AM3834075 Headphones User Manual


 
Svenska 
한국어
©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM363408 Rev. 00
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/QC20i
United States ............1 800 367 4008
Australia ........................ 1 800 061 046
Austria ............................01 60404340
Belgium ...........................012 390 800
Canada ........................ 1 800 465 2673
China ....................... 86 400 880 2266
Denmark ............................... 4343 7777
Europe, Other ...........+31(0) 299390111
Finland ............................010 778 6900
France ............................01 30 61 67 39
Germany ..........................0 6172 71040
Greece ...............................2106744575
Hong Kong ..................852 2123 9000
Hungary .............................6040434 31
India ..................................1800 11 2673
Ireland .................................429671500
Italy .................................. 800 832 277
Japan .............................0570 080 021
Latin Markets,
Other ..............................508 614 6000
Mexico .....................001 866 693 2673
New Zealand ................... 0800 501 511
Norway ............................... 62 82 15 60
Portugal ..............................229419248
Spain ...................................917482960
Sweden ..............................031 878850
Switzerland .................... 061 975 77 33
Taiwan ........................ 886 2 2514 7977
e Netherlands ..........0299 390290
United Arab
Emirates .......................+97148861300
United Kingdom ........ 0844 2092630
Polski
Należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją
obsługi i zachować ją, a także uważnie
przeczytać Ważne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa i stosować się do nich oraz
zapoznać się z informacjami dotyczącymi
gwarancji i z danymi kontaktowymi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich
słuchawkach lub częściach zamiennych, odwiedź:
• http://global.Bose.com
• Tylko USA: http://Owners.Bose.com/QC20i
Ładowanie
Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem trwa do
2 godzin. W celu podłączenia słuchawek do zasilanego
portu USB w komputerze lub do atestowanej ładowarki
sieciowej (nie dołączono) użyj dołączonego kabla USB
do ładowania. Czas działania w pełni naładowanego
akumulatora wynosi około 16 godzin.
Uwaga: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić
się, że zestaw słuchawkowy ma temperaturę pokojową
od 5°C do 40°C.
Elementy
A. Moduł sterowania
B. mikrofon i 3-przyciskowy pilot zdalnego sterowania
C. Klips na ubranie
D. Końcówki StayHear
®
+: małe (białe); średnie,
założone (szare); duże (czarne)
E. Kabel USB do ładowania
F. Futerał
Włączanie

Przesuń włącznik zasilania znajdujący się na module
sterowania na pozycję Wł. Słuchawki uruchomią się
w trybie Redukcji szumów, który usuwa większość
dźwięków docierających z otoczenia.
Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone, słuchawki
nadal będą odtwarzać dźwięk, ale bez funkcji
Redukcji szumu. Dla uzyskania najlepszej jakości
należy włączyć zasilanie.
Przełączanie trybów
Aby włączyć tryb Uwagi,
który umożliwia słyszenie
niektórych dźwięków
otoczenia np. ruchu
ulicznego, naciśnij przycisk
trybu na bocznej części pilota.
Podłączanie do urządzenia
firmyApple
Podłącz Słuchawki Bose
®
QuietComfort
®
20i do
standardowego gniazda słuchawkowego 3,5 mm
w urządzeniu iPhone, iPod lub iPad.
Słuchawki
zaopatrzone są
w mikrofon
i 3-przyciskowy pilot
zdalnego sterowania,
umożliwiający wygodne
sterowanie produktami
rmy Apple.
Działanie Sterowanie słuchawkami
Regulacja poziomu
głośności
Naciśnij + lub -.
Odtwarzanie/Pauza Naciśnij i puść przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Pomiń utwór Naciśnij i zwolnij szybko dwukrotnie
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Poprzednia ścieżka Naciśnij i zwolnij szybko
trzykrotnie przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Szybkie przewijanie
do przodu
Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Szybkie przewijanie
wstecz
Naciśnij trzykrotnie i przytrzymaj
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Odbieranie lub
kończenie połączenia
Naciśnij i puść przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Odrzucenie
połączenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Przełączenie
na połączenie
przychodzące,
zawieszenie
bieżącego połączenia
Podczas rozmowy naciśnij raz
przycisk odbierania/kończenia
połączeń. Ponownie naciśnij i puść,
aby powrócić do poprzedniego
połączenia.
Przełączenie
na połączenie
przychodzące,
zakończenie
bieżącego połączenia
Podczas rozmowy naciśnij
i przytrzymaj przez około
2 sekundy przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Używanie
sterowania głosem
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Informacje dotyczące zgodności
oraz zasad użytkowania znajdują
się w instrukcji obsługi urządzenia
rmy Apple.
Uwaga: W przypadku niektórych produktów rmy Apple
pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne.
Znaczenie właściwego
dopasowania
Aby zapewnić efektywną redukcję szumu, należy
dobrać właściwy rozmiar końcówek StayHear
®
+.
Wybierając ich rozmiar trzeba zwrócić uwagę na wygodę
i dopasowanie w każdym uchu. Aby zdecydować, które
najlepiej pasują, można przymierzyć każdy z trzech
rozmiarów.
Aby sprawdzić dopasowanie, spróbuj mówić głośno
(przy wyłączonym zasilaniu). Twój głos powinien być
przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak nie jest, przymierz
inny rozmiar końcówek.
Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R. Upewnij
się, że umieszczasz lewą końcówkę (L) w lewym uchu,
a prawą końcówkę (R) w prawym uchu.
Aby wymienić końcówkę StayHear
®
+:
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki,
uważając aby jej nie rozerwać.
PRZESTROGA: Nie ciągnij za skrzydełko końcówki,
aby jej nie uszkodzić.
2. Wsuń nową końcówkę na wewnętrzną część
słuchawek.
3. Wciskaj delikatnie końcówkę, aż poczujesz opór.
Wybrzuszenie obudowy słuchawki powinno
wpasować się w szczelinę, znajdującą się po
wewnętrznej stronie końcówki.
Dopasowywanie słuchawek do ucha
1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka
delikatnie opierała się na ujściu kanału słuchowego.
2. Przechyl słuchawkę w tył i lekko wciskaj skrzydełko
pod wypukłość małżowiny usznej, aż będzie
umieszczona wygodnie i pewnie. Końcówka powinna
tkwić w małżowinie usznej wygodnie, lecz pewnie.
Rozpoznawanie wskaźników
Wskaźnik akumulatora
Kolor Stan w trakcie
korzystania:
Stan w trakcie
ładowania
Zielony
(świeci)
Włączenie zasilania.
Pozostało ponad
3 godziny pracy
akumulatora.
Ładowanie
zakończone
Zielony
(miga)
Włączenie zasilania.
Pozostało mniej
niż 3 godziny pracy
akumulatora.
Brak
Żółty (miga) brak Ładowanie
Czerwony brak Błąd: Zobacz „Zakres
temperatur”
Brak (Wył.) Urządzenie jest wyłączone lub akumulator
jest wyładowany.
Wskaźnik trybu
Kolor Oznacza, że:
Zielony (Wł.) Włączony tryb Redukcji szumów.
Brak (Wył.) Włączony tryb Uwagi.
Rozwiązywanie problemów
Niska jakość dźwięku
• Upewnij się, że słuchawki są włączone i prawidłowo
podłączone do gniazda słuchawkowego jack
w urządzeniu rmy Apple.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
®
+.
• Spróbuj użyć innego urządzenia rmy Apple lub innej
aplikacji do odtwarzania muzyki.
• Wyczyść złącze alkoholem izopropylowym i osusz czystą
ściereczką.
• W przypadku występowania głośnych zakłóceń należy
wyłączyć zasilanie.
Brak lub nieznaczna redukcja szumów
• Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wskaźnik trybu
świeci na zielono.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
®
+. Zapoznaj
się z rozdziałem: „Znaczenie właściwego dopasowania”.
• Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio naładowane.
Akumulator wykazuje krótki czas działania
(mniej niż 16 godzin)
• Podczas ładowania upewnij się, że oba końce kabla
USB są prawidłowo podłączone, a wskaźnik baterii
miga na żółto.
Urządzenie nie reaguje na polecenia z pilota
zdalnego sterowania
• Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z produktami
rmy Apple.
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu rmy Apple.
Mikrofon nie działa
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu rmy Apple.
• Upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty.
• Spróbuj ponownie wykonać połączenie, wypróbuj inne
urządzenie Apple lub aplikację.
Dane techniczne
Zakres temperatur
Z urządzenia należy korzystać i przechowywać je
w temperaturze od -20°C do 45°C.
Baterię należy ładować w środowisku o temperaturze od
5°C do 40°C.
Przeznaczone do użytku z następującym
wyposażeniem:
Pilot zdalnego sterowania i mikrofon są obsługiwane
wyłącznie przez urządzenia iPhone 3GS i nowsze, iPad,
iPod touch (drugiej generacji i nowsze), iPod classic
(120 GB, 160 GB) i iPod nano (czwartej generacji
i nowsze). Pilot zdalnego sterowania jest obsługiwany
przez odtwarzacz iPod shufe (trzecia generacja
i nowsze). Odtwarzanie dźwięku umożliwiają wszystkie
modele iPad i iPod.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shufe i iPod touch są znakami towarowymi rmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz
innych krajach.
Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made
for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne
zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza
iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certykat
dewelopera potwierdzający spełnienie standardów rmy
Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia
ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa
i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium
z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na
komunikację bezprzewodową.
Prosimy zachować w swoich aktach.
Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
______________________________________________
Warto teraz zarejestrować słuchawki.
Można to zrobić, przechodząc do witryny:
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji
nie wolno powielać, modykować, rozpowszechniać ani
wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania
pisemnego zezwolenia.
Przycisk
trybu
Głośność +
przycisk odbierania/
kończenia połączeń
Głośność -
Läs igenom och behåll snabbguiden.
Läs dessutom noggrant igenom och följ
vad som står i säkerhetsanvisningarna,
garantin och kontaktinformationen.
Mer information om hörlurarna och tillbehören
nns på:
• http://global.Bose.com
• Endast USA: http://Owners.Bose.com/QC20
Uppladdning
Ladda upp enheten i minst två timmar innan du
använder den första gången. Använd medföljande
USB-kabel för att ansluta hörlurarna till en
strömförande USB-port på datorn eller till en godkänd
väggladdare (medföljer ej). När batteriet är fulladdat
kan du använda hörlurarna i cirka 16 timmar.
Obs! Headsetet måste vara rumstempererat, mellan
5°C och 40°C, innan du börjar uppladdningen.
Komponenter
A. Kontrollmodul
B. Hörlurssladd med mikrofon och fjärrkontroll
med tre knappar
C. Sladdklämma
D. StayHear
®
+ öronsnäckor: Små (vit); Medel,
isatta (grå); Stora (svart)
E. Kabel för USB-uppladdning
F. Fodral
Sätta på enheten

Skjut strömbrytaren på kontrollmodulen
till på-läget. Hörlurarna sätts på i
brusreduceringsläget vilket minskar det mesta
av det ljud som du har omkring dig.
Obs! När hörlurarna är avslagna kommer de
fortfarande att kunna leverera ljud. Du får den
bästa ljudkvaliteten om de är påslagna.
Ändra läge
Tryck på lägesknappen på
sidan av fjärrkontrollen för
att ändra till läget då du
kan höra omgivande ljud,
till exempel trakbrus.
Ansluta till en Apple-enhet
Anslut Bose
®
QuietComfort
®
20i till en vanlig
3,5 mm kontakt på din iPhone, iPod eller iPad.
Hörlurarna levereras
med en intern mikrofon
och en fjärrkontroll med
tre knappar för att kunna
kontrollera
Apple-produkterna.
Åtgärd Hörlurskontroller
Justera volymen
Tryck på + or –.
Spela upp/Pausa Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen
Hoppa över spår Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen två gånger
snabbt.
Föregående spår Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen tre
gånger snabbt.
Snabbspola framåt Tryck på svara/avsluta-knappen
två gånger och håll kvar.
Spola tillbaka Tryck på svara/avsluta-knappen
tre gånger och håll kvar.
Besvara eller
avsluta ett samtal
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen.
Ignorera
inkommande samtal
Tryck och håll ned svara/
avsluta-knappen.
Växla till
inkommande
samtal, parkera
aktuellt samtal
Tryck på svara/avsluta-knappen
när du samtalar med någon.
Tryck och släpp upp för att
återgå till det första samtalet.
Växla till
inkommande
samtal, avsluta
aktuellt
Tryck på och håll ned svara/
avsluta-knappen i cirka två
sekunder och släpp sedan upp
den när du samtalar med någon.
Använda
röstkommandon
Tryck och håll ned svara/
avsluta-knappen. Mer
information om kompatibilitet
och användning nns i
bruksanvisningen för Apple-
enheten.
Obs! Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla
Apple-produkter.
Vikten av god passform
För att få bra brusreducering är det viktigt att
välja rätt storlek på StayHear
®
-öronsnäcka.
Välj den storlek som ger bästa komfort och som
passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla
tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som
passar bäst.
Du kan testa hur de passar genom att tala högt (när
det är avslagna). Ljudet ska upplevas dämpat i båda
öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.
Varje öronsnäcka är märkt med antingen ett L eller ett
R. Sätt in snäckan märkt med L i det vänstra örat och
den märkt med R i det högra.
Byta StayHear
®
+ öronsnäcka:
1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen, men
var försiktig så att inte spetsen får några märken.
VARNING! Du förhindrar skador genom att inte
dra i vingen.
2. Skjut den nya snäckan över hörlurens spets.
3. Tryck fast öronsnäckan ordentligt så att du känner
att den hakar fast. Upphöjningen i hörluren ska
anpassas mot avsedd plats i snäckan.
Anpassa hörlurarna till örat
1. För in hörluren i örat så att öronsnäckan vilar lätt
i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen
under kanten vid ytterörat tills den sitter fast.
Öronsnäckan ska sitta bekvämt och säkert i örat.
Tolka lamporna
Ström-/batteriindikator
Färg Status vid
användning:
Status under
uppladdning:
Grön (fast
sken)
Påslagen. Mer
än tre timmars
batteritid återstår
Uppladdning
är klar
Grön
(blinkande)
Påslagen. Mindre
än tre timmars
batteritid återstår
Ej aktuellt
Gul (blinkar) Ej aktuellt Uppladdning
Röd Ej aktuellt Fel: Se “Tempera-
turintervall”
Ingen (av) Ej påslagen eller batteriet är urladdat
Lägesindikator
Färg Indikerar:
Grön (på) Brusreducering är aktiverad.
Ingen (av) Medvetandeläget är aktiverat.
Felsökning
Dålig ljudkvalitet
• Kontrollera att strömmen är påslagen till hörlurarna
och att de är ordentligt fastfatta i kontakten på
Apple-enheten.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan för
StayHear
®
+.
• Prova med en annan Apple-enhet eller ett
musikprogram.
• Rengör kontaken med isopropylalkohol och torka av
den med en ren trasa.
• Om du upplever höga toner ska du stänga av
enheten med strömbrytaren.
Dålig eller ingen brusreducering
• Kontrollera att de är påslagna och att
lägesindikatorn lyser med grönt sken.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan för
StayHear
®
+. Se “Vikten av god passform”.
• Kontrollera att hörlurarna är uppladdade.
Kort batteritid (mindre än 16 timmar)
• Vid uppladdning ska du se till att båda ändarna
av USB-kabeln är ordentligt isatta och att
batteriindikatorn blinkar med gult sken.
Enheten svarar inte på
fjärrkontrollsknappar
• Kontrollera att du använder en kompatibel
Apple-enhet.
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på Apple-enheten.
Mikrofonen fungerar inte
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på Apple-enheten.
• Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
• Prova en annan Apple-enhet eller ett annat program.
Teknisk information
Temperaturintervall
Använd och förvara produkten i temperaturer mellan
-20°C och 45°C.
Ladda batterierna endast i temperaturer mellan 5°C
och 40°C.
För användning med:
Fjärrkontrollen och mikrofonen kan endast användas
tillsammans med iPhone 3GS eller senare, iPad,
iPod touch (2:a generationen eller senare), iPod
classic (120 GB, 160 GB) och iPod nano (4:e
generationen eller senare). Fjärrkontrollen fungerar
med iPod shufe (3:e generationen eller senare).
Ljud stöds i alla iPad- och iPod-modeller.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shufe, och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” och “Made for
iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har
tillverkats speciellt för en iPod, iPhone eller
iPad-enhet och att det certierats av producenten
samt att de uppfyller Apple-standarder. Apple
ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den
är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra
standarder. Vänligen observera att användning av
detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller
iPad kan påverka trådlösa överföringar.
Spara uppgifterna.
Serienummer (på garantikortet):
__________________________________________
Det är nu dags att registrera dina hörlurar. Du gör
det enklast genom att besöka webbplatsen:
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument
får återges, modieras, distribueras eller användas på
något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
Lägesknapp
Volym +
Svara/avsluta
Volym -
사용자 안내서를 읽고 보관하십시오
.
그리고 시간을 내어 중요 안전 지침
,
보증
연락처 정보를 주의 깊게 읽고 따르십
시오
.
헤드폰에 대한 추가 정보 또는 교체용 액세
서리에 대해서는 다음을 참조하십시오
:
http://global.Bose.com
미국에 한함
:
http://Owners.Bose.com/QC20i
충전
처음 사용하기 전에 완전 충전을 위해
2
시간
충전하십시오
.
제공된
USB
케이블을 사용하
헤드폰을 컴퓨터의 전원 공급
USB
포트
인증기관이 허가한 충전기
(
제공되지
)
연결합니다
.
완전히 충전되면 헤드폰의
배터리 시간은
16
시간입니다
.
참고
:
충전할 때는 헤드셋이 실온인
5°C
~
40°C
사이에 있어야 합니다
.
구성 요소
A. 컨트롤 모듈
B. 인라인 마이크
3
버튼 리모콘
C. 클립
D. StayHear
®
+
:
소형
(
흰색
);
중형
,
설치됨
(
);
대형
(
검은색
)
E. USB
충전 케이블
F. 휴대용 케이스
전원 켜기
컨트롤 모듈의 전원 스위치를 켜짐(On)으로
밉니다. 헤드폰이 소음 방지(Noise Cancelling)
모드를 켜서, 청취자 주변의 소음 대부분을
줄여줍니다.
참고
:
전원이 꺼져 있을 때에도 헤드폰은
전히 무전원 오디오를 제공합니다
.
최상의
오디오 품질을 위해 전원을 켜십시오
.
모드 전환
리모콘 측면의 모드
튼을 눌러 인식
(Aware)
모드로 바꾸면 교통
청취자 주변의
리를 들을 있습니다
.
Apple 장치 연결
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
헤드폰을
iPhone,
iPod
또는
iPad
표준
3.5mm
헤드폰 잭에
연결하십시오
.
헤드폰에는 엄선한
Apple
제품의 편리한
사용을 위해 인라인
마이크와
3
버튼 리모
비됩
.
조작 헤드폰 컨트롤
볼륨 조정
+
또는
누르기
.
재생
/
일시 중지 통화
/
종료를 눌렀다 놓기
.
트랙 건너뛰기 통화
/
종료를 빨리
눌렀다 놓기
.
이전 트랙 통화
/
종료를 빨리
눌렀다 놓기
.
빨리 감기 통화
/
종료를 누른 채로
유지
.
되감기 통화
/
종료를 누른 채로
유지
.
통화 응답 또는
종료
통화
/
종료를 눌렀다 놓기
.
걸려오는 전화
거부
통화
/
종료를 누른 채로 유지
.
걸려오는 전화로
전환
;
현재 통화
보류
통화 중에 통화
/
종료를
누르기
.
다시 눌렀다 놓아
번째 통화로 복귀
.
걸려오는 통화로
전환
;
현재 통화
종료
통화 중에 통화
/
종료를
2
초간 눌렀다 놓기
.
음성 제어 사용 통화
/
종료를 누른 채로
유지
.
호환성과 사용 정보에
대해서는
Apple
장치 사용자
안내서를 참조하십시오
.
참고
:
일부
Apple
제품은 모든 제어가 가능하지
않을 수도 있습니다
.
올바른 착용의 중요성
효과적인 소음 감소 성능을 위해
,
올바른 크기의
StayHear
®
+
팁을 선택하는 것이 중요합니다
.
귀에 가장 편안하게 들어맞는 크기를
택하십시오
.
가지 모든 크기를 시도해보고
나서 가장 맞는 것을 결정할 필요가 있습니다
.
맞춤 상태를 테스트하려면 소리를 크게 질러
십시오
(
전원을 상태로
).
양쪽 귀에 목소리가
줄어 들려야 합니다
.
그렇지 않을 경우 다른 크기
팁을 선택하십시오
.
팁에는
L(
왼쪽
)
또는
R(
오른쪽
)
표시가 있습니
.
왼쪽
(L)
왼쪽 이어피스에
,
오른쪽
(R)
오른쪽 이어피스에 부착하십시오
.
StayHear
®
+
팁을 변경하려면
:
1. 팁이 찢어지지 않도록 주의하면서 부착된
팁의 가장자리를 이어피스에서 부드럽게
벗겨냅니다
.
주의
:
손상을 방지하기 위해 날개를 잡아
당기지 마십시오
.
2. 팁을 헤드폰 노즐 위로 밀어 끼우십시오
.
3. 걸린 느낌이 때까지 팁을 세게 밀어 제위
치에 끼워 넣으십시오
.
헤드폰 하우징의
랑이 안쪽의 슬롯에 결합되어야 합니다
.
귀에 헤드폰 착용
1. 팁이 귓구멍 입구에 편안하게 고정되도록
드폰을 귀에 삽입합니다
.
2. 헤드폰이 편한하게 고정되도록 헤드폰을
기울이고 이랑 아래로 날개를 가볍게
누릅니다
.
팁이 안에 편안하면서도 단단
끼워져야 합니다
.
표시등 인식
전원
/
배터리 표시등
색상 사용 중일 상태
:
충전 중일
상태
:
녹색
(
켜진
상태
)
전원 켜짐
.
배터리
명이
3
시간 이상
.
충전 완료
녹색
(
깜박
이는 상태
)
전원 켜짐
.
배터리
명이
3
시간 미만
.
해당 없음
황색
(
깜박
이는 상태
)
해당 없음 충전
빨간색 해당 없음 오류
:
"
온도
범위
"
참조
없음
(
꺼짐
)
전원이 꺼지거나 배터리가 소모됨
.
모드 표시등
색상 의미
:
녹색
(
켜짐
)
소음 방지 모드 켜짐.
없음
(
꺼짐
)
인식
(Aware)
모드 켜짐
.
문제 해결
음질이 불량한 경우
헤드폰이 전원이 켜져 있고
Apple
장치의 헤드
잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오
.
다른 크기의
StayHear
®
+
팁을 시도해보십시오
.
다른
Apple
장치 또는 음악 응용 프로그램을
도해보십시오
.
커넥터를 이소프로필 알코올로 닦고 깨끗한
으로 말리십시오
.
작동음이 들리면 전원 스위치를 끄십
시오.
소음 감소가 불량 또는 되는 경우
전원이 켜져 있고 모드 표시등이 켜져
(
녹색
)
는지 확인하십시오
.
다른 크기의
StayHear
®
+
팁을 시도해보십시오
.
올바른 크기의 중요성
참조하십시오
.
헤드폰이 적절히 충전되었는지 확인하십시오
.
배터리 수명이 짧은 경우
(16
시간 미만
)
충전 중에
USB
케이블의 끝단이 단단히
결되었는지 확인하고 배터리 표시등이 황색을
깜박이는지 확인하십시오
.
장치가 리모콘 버튼 명령에 반응하지
경우
호환
Apple
장치를 사용하는지 확인하십시오
.
헤드폰이
Apple
장치의 헤드폰 잭에 단단히
있는지 확인하십시오
.
마이크가 작동하지 않는 경우
헤드폰이
Apple
장치의 헤드폰 잭에 단단히
있는지 확인하십시오
.
마이크가 막히지 않았는지 확인하십시오
.
다른 통화
,
Apple
장치 또는 응용 프로그램을
도해보십시오
.
기술 정보
온도 범위
-20°C
~
45°C
사이의 온도 범위에서만 제품을
작동하고 보관하십시오
.
5°C
~
40°C
사이의 온도 범위에서만 배터리를
전하십시오
.
사용 장비
:
리모콘과 마이크는
iPhone
3GS
이상
,
iPad,
iPod
touch(2
세대 이상
),
iPod
classic(120GB,
160GB)
iPod
nano(4
세대 이상
)
에서만 지원됩니다
.
리모
콘은
iPod
shufe(3
세대 이상
)
에서 지원됩니다
.
디오는 모든
iPad
iPod
모델에서 지원됩니다
.
Apple,
iPad,
iPhone,
iPod,
iPod
classic,
iPod
nano,
iPod
shufe
iPod
touch
미국 기타 국가에
등록된
Apple
Inc.
상표입니다
.
“Made
for
iPod,”
“Made
for
iPhone”
“Made
for
iPad”
iPod,
iPhone
또는
iPad
각기 연결하기
위해 특수 제작된 전자 부속품을 말하며
Apple
성능 표준을 만족하기 위해 개발업체에서 인증
제품입니다
.
Apple
장치의 작동 또는
규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니
.
액세서리를
iPod,
iPhone
또는
iPad
사용
하면 무선 성능에 영향을 있음에 유의하십
시오
.
기록용으로 보관하십시오
.
일련 번호
(
보증 카드에 있음
):
_________________________________________
지금 헤드폰을 등록하시는 것이 좋습니다
.
사이트에서 간단히 등록하실 있습니다
.
http://global.Bose.com/register.
©2013
Bose
Corporation.
사전 서면 승인 없이
설명서의 특정 부분을 복제
,
변경
,
배포 또는
용할 없습니다
.
모드
버튼
볼륨 +
통화/종료
볼륨 -
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com/QC20i
2
USB
USB
16
41 F (5 C)
104 F (40 C)
A.
B. 3
C.
D. StayHear
®
+
;
E. USB
F.

Apple
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
iPhone iPod iPad 3.5 mm
3
Apple
+
/ /
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
Apple
Apple
StayHear
®
+
L R
(L)
(R)
StayHear
®
+
1.
2.
3.
1.
2.
/
3
3
N/A
N/A
N/A
:
Apple
StayHear
®
+
Apple
StayHear
®
+
16
USB
Apple
Apple
Apple
Apple
-4 F 113 F -20 C 45 C
41 F 104 F 5 C 40 C
iPhone 3GS iPad iPod touch
2 iPod classic 120GB 160GB
iPod nano 4
iPod shufe 3
iPad iPod
Apple iPad iPhone iPod iPod classic
iPod nanoiPod shufe iPod touch Apple
Inc. /
iPod
iPhone iPad
iPod
iPhone iPad
Apple Apple
iPodiPhone
iPad
________________________________________
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation
+
/
-
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com/QC20i
2
USB
USB
16
41 F (5 C)
104 F (40 C)
A.
B. 3
C.
D. StayHear
®
+ ;
;
E. USB
F.

Apple
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
iPhone iPod iPad 3.5 mm
3
Apple
+
Play/Pause
/
Answer/End
/
Answer/End
/
Answer/End
/
Answer/End /
Answer/End /
Answer/End
/
Answer/End /
Answer/
End /
Answer/
End / 2
Answer/End /
Apple
Apple
StayHear
®
+
L R
(L)
(R)
StayHear
®
+
1.
2.
3.
1.
2.
/
3
3
N/A
N/A
N/A
:
Apple
StayHear
®
+
Apple
StayHear
®
+
16
USB
Apple
Apple
Apple
Apple
-4 F 113 F -20 C 45 C
41 F 104 F 5 C 40 C
iPhone 3GS iPad iPod touch
2 iPod classic 120GB
160GB iPod nano 4
iPod shuffle
3 iPad
iPod
Apple iPad iPhone iPod iPod classic
iPod nanoiPod shufe iPod touch Apple
Inc. /
iPod iPhone iPad
iPod iPhone iPad
Apple Apple
iPod iPhone
iPad
_________________________________________
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation
Volume
+
Answer/End
/
Volume
-
:
http://global.Bose.com
:
http://Owners.Bose.com/QC20i
2
USB
Powered
USB Wall
Charger
( )
16
:
5 C
(41 F) 40 C
(104 F)
A.
B.
C.
D. StayHear
®
+ :
S
( ... ) M
( ...
) L
( ... )
E. USB
F.
:
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
headphones iPhone
iPod iPad 3.5
mm
1
2
3
2
3
1
1
1
2
:
StayHear
®
+
3
L
( ) R
( )
L
R
StayHear
®
+ :
1.
:
2.
3.
1.
2.
( )
3
( )
3
( )
:
( )
( )
( )
StayHear
®
+
( )
StayHear
®
+
(16 )
USB
:
-20 C 45 C
(-4 F 113 F)
:
5 40
(41 F 104 F)
iPhone
3GS iPad iPod
touch
( 2 ) iPod
classic
(120GB 160GB)
iPod
nano
( 4 ) iPod
shufe
( 3 )
iPad iPod
Apple iPad iPhone iPod iPod
classic iPod
nano
iPod
shufe iPod
touch Apple
Inc.
Made
for
iPod Made
for
iPhone Made
for
iPad iPod iPhone
iPad
iPod
iPhone iPad
:
________________________________________________
http://global.Bose.com/register
©2013
Bose
Corporation.





http://global.Bose.com

http://Owners.Bose.com/QC20i

 

USB

USB
   





A .
B .3
C .
.DStayHear
®
+

E .
USB
F .


On


       


Mode   
   
   
    
Aware
   

Apple
Bose
®
QuietComfort
®

       20
i
.iPadiPodiPhone
 
   
   
   

Apple


 
.
 



 

 




















Apple

.Apple

       
   StayHear
®
+  

        




RL


:StayHear
®
+
.       
       

.
.
 


.

.


























Aware



.Apple

StayHear
®
+

Apple




    
StayHear
®
+  



USB


Apple

.Apple


.Apple


Apple






  


     

iPod touchiPadiPhone 3GS
iPod160GB120GB iPod classic

nano
 iPod 
.iPodiPad

iPod classiciPodiPhoneiPadApple
iPod touchiPod iPod nano
Apple

Made for iPod”iPod

Made for iPad”iPad
iPadiPhoneiPod


     
Apple  .Apple 


iPod  

iPadiPhone


____________________________________
      
       
.
.Bose Corporation ©







โปรดอ‡านและเก็บคู‡มือผูˆใชˆนี้และสละเวลาอ‡าน
และปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย
ที่สำาคัญ การรับประกัน และขˆอมูลการติดต‡อ
โดยละเอียด


:
• http://global.Bose.com

: http://Owners.Bose.com/QC20i
การชาร‹จ

2


USB


USB



(

)


16
หมายเหตุ
:


41°F (5°C)

104°F (40°C)
ส‡วนประกอบ
A.

B.

3

C.

D.

StayHear
®
+:

(

)

(

),

(

)
E.

USB
F.

การเปิดเครื่อง



หมายเหตุ
:


การสลับโหมด





การเชื่อมต‡อกับอุปกรณ‹ Apple

Bose
®
QuietComfort
®
20
i
 3.5 .  iPhone, iPod

iPad




3


Apple


การใชˆงาน ส‡วนควบคุมหูฟัง
 
+


/
 
/

 
/



/


/


/

 
/

 
/





/






/

2




/

Apple


หมายเหตุ
:


Apple

ขˆอมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม
เพื่อความสามารถในการตัดเสียงรบกวนไดˆอย‡างมี
ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะตˆองเลือกใชˆจุกสวม
หูฟัง
StayHear
®
+
ขนาดที่เหมาะสม



()


 L  R 



(R)


หากตˆองการเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear
®
+:
1.


ขˆอควรระวัง
:


2.

3.



การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ
1.


2.



ความหมายของไฟสัญญาณ
ไฟสัญญาณเปิดปิด
/
แบตเตอรี่
สี สถานะขณะใชˆงาน
:
สถานะขณะชาร‹จ
:

(

)



3



(

)



3



(

)
 
  
:


()

ไฟแสดงสถานะโหมด
สี ความหมาย
:

(

)


(

)

การแกˆปัญหา
คุณภาพเสียงไม‡ดี


Apple


StayHear
®
+

Apple 



การลดเสียงรบกวนไม‡ดีหรือไม‡มีเลย


(

)

StayHear
®
+



อายุแบตเตอรี่สั้น
(
นˆอยกว‡า
16
ชั่วโมง
)

USB


อุปกรณ‹ไม‡ตอบสนองคำาสั่งจากปุ‚มรีโมท

Apple



Apple

ไมโครโฟนไม‡ทำางาน


Apple



Apple

ขˆอมูลทางดˆานเทคนิค
ช‡วงอุณหภูมิ


-4°F

113°F (-20°C

45°C)


41°F

104°F (5°C

40°C)

สำาหรับการใชˆกับ
:
iPhone 3GS ,
iPad, iPod touch (

2

), iPod classic
(120GB, 160GB)

iPod nano (

4

)

iPod shufe (

3

)

iPad

iPod

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shufe

iPod touch


Apple Inc.

“Made for iPod,” “Made for iPhone”

“Made for
iPad”


iPod, iPhone

iPad


Apple

Apple





iPod, iPhone

iPad


โปรดเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียล
(
บนบัตรรับประกัน
):
________________________________________
ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ ซึ่งคุณ
สามารถดำาเนินการไดˆอย‡างง‡ายดายโดยไปที่
):
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation
หˆามทำาซ้ำา แกˆไข เผยแพร‡
ส‡วนหนึ่งส‡วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใชˆงานใดๆ
โดยไม‡ไดˆรับอนุญาตเป็นลายลักษณ‹อักษร


+

/


-
Bose
®
QuietComfort
®
20i
ACoustiC Noise
CANCelliNg
®
HeAdpHoNes
A.
B.
D. F.
E.
C.