Bose AM383407 Headphones User Manual


 
Svenska 
한국어
©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM363407 Rev. 00
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/QC20
United States ............1 800 367 4008
Australia ........................ 1 800 061 046
Austria ............................01 60404340
Belgium ...........................012 390 800
Canada ........................ 1 800 465 2673
China ....................... 86 400 880 2266
Denmark ............................... 4343 7777
Europe, Other ...........+31(0) 299390111
Finland ............................010 778 6900
France ............................01 30 61 67 39
Germany ..........................0 6172 71040
Greece ...............................2106744575
Hong Kong ..................852 2123 9000
Hungary .............................6040434 31
India ..................................1800 11 2673
Ireland .................................429671500
Italy .................................. 800 832 277
Japan .............................0570 080 021
Latin Markets,
Other ..............................508 614 6000
Mexico .....................001 866 693 2673
New Zealand ................... 0800 501 511
Norway ............................... 62 82 15 60
Portugal ..............................229419248
Spain ...................................917482960
Sweden ..............................031 878850
Switzerland .................... 061 975 77 33
Taiwan ........................ 886 2 2514 7977
e Netherlands ..........0299 390290
United Arab
Emirates .......................+97148861300
United Kingdom ........ 0844 2092630
Polski
Należy zapoznać się z niniejszą
Instrukcją obsługi i zachować ją,
a także uważnie przeczytać Ważne
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
i stosować się do nich oraz
zapoznać się z informacjami
dotyczącymi gwarancji i z danymi
kontaktowymi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich
słuchawkach lub częściach zamiennych, odwiedź:
• http://global.Bose.com
• Tylko USA: http://Owners.Bose.com/QC20
Ładowanie
Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem trwa
do 2 godzin. W celu podłączenia słuchawek
do zasilanego portu USB w komputerze lub do
atestowanej ładowarki sieciowej (nie dołączono)
użyj dołączonego kabla USB do ładowania.
Czas działania w pełni naładowanego
akumulatora wynosi około 16 godzin.
Uwaga: Przed rozpoczęciem ładowania należy
upewnić się, że zestaw słuchawkowy ma
temperaturę pokojową od 5°C do 40°C.
Elementy
A. Moduł sterowania
B. Przycisk odbierania/kończenia połączeń
i mikrofon
C. Klips na ubranie
D. Końcówki StayHear
®
+: małe (białe);
średnie, założone (szare); duże (czarne)
E. Kabel USB do ładowania
F. Futerał
Włączanie

Przesuń włącznik zasilania znajdujący
się na module sterowania na pozycję Wł.
Słuchawki uruchomią się w trybie Redukcji
szumów, który usuwa większość dźwięków
docierających z otoczenia.
Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone,
słuchawki nadal będą odtwarzać dźwięk,
ale bez funkcji Redukcji szumu. Dla uzyskania
najlepszej jakości należy włączyć zasilanie.
Przełączanie trybów
Aby włączyć tryb
Uwagi, który umożliwia
słyszenie niektórych
dźwięków otoczenia
np. ruchu ulicznego,
naciśnij przycisk trybu
na bocznej części pilota.
Podłączanie do smartfona
Słuchawki Bose
®
QuietComfort
®
20
można podłączyć do standardowego
gniazda słuchawkowego 3,5 mm, w które
zaopatrzona jest większość smartfonów.
Odbieranie i kończenie połączeń
Aby zapewnić
wygodę użytkowania
z większością
smartfonów, zestaw
słuchawkowy posiada
wbudowany mikrofon i
łatwo dostępny przycisk
odbierania/kończenia
rozmowy. Naciśnij
przycisk odbierania/
kończenia połączeń,
aby odebrać lub
zakończyć połączenie.
Uwaga: W przypadku niektórych telefonów
użycie funkcji może wymagać dwukrotnego
naciśnięcia lub naciśnięcia i przytrzymania
przycisku odbierania/kończenia połączenia.
Znaczenie właściwego
dopasowania
Aby zapewnić efektywną redukcję szumu,
należy dobrać odpowiedni rozmiar końcówek
StayHear
®
+.
Wybierając ich rozmiar, trzeba zwrócić uwagę
na wygodę i dopasowanie w każdym uchu.
Aby zdecydować, które najlepiej pasują,
można przymierzyć każdy z trzech rozmiarów.
Aby sprawdzić dopasowanie, spróbuj mówić
głośno (przy wyłączonym zasilaniu). Twój głos
powinien być przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak
nie jest, przymierz inny rozmiar końcówek.
Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R.
Upewnij się, że umieszczasz lewą końcówkę
(L) w lewym uchu, a prawą końcówkę (R)
w prawym uchu.
Aby wymienić końcówkę StayHear
®
+:
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze
słuchawki, uważając aby jej nie rozerwać.
PRZESTROGA: Nie ciągnij za skrzydełko
końcówki, aby jej nie uszkodzić.
2. Wsuń nową końcówkę na wewnętrzną
część słuchawek.
3. Wciskaj delikatnie końcówkę, aż poczujesz
opór. Wybrzuszenie obudowy słuchawki
powinno wpasować się w szczelinę,
znajdującą się po wewnętrznej
stronie końcówki.
Dopasowywanie słuchawek do ucha
1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka
delikatnie opierała się na ujściu kanału
słuchowego.
2. Przechyl słuchawkę w tył i lekko wciskaj
skrzydełko pod wypukłość małżowiny
usznej, aż będzie umieszczona wygodnie
i pewnie. Końcówka powinna tkwić
w małżowinie usznej wygodnie, lecz pewnie.
Rozpoznawanie wskaźników
Wskaźnik akumulatora
Kolor Stan w trakcie
korzystania:
Stan w trakcie
ładowania
Zielony
(świeci)
Włączenie
zasilania.
Pozostało ponad
3 godziny pracy
akumulatora.
Ładowanie
zakończone
Zielony
(miga)
Włączenie
zasilania.
Pozostało mniej
niż 3 godziny pracy
akumulatora.
Brak
Żółty (miga) brak Ładowanie
Czerwony brak Błąd: Zobacz
„Zakres
temperatur”
Brak (Wył.) Urządzenie jest wyłączone lub
akumulator jest wyładowany.
Wskaźnik trybu
Kolor Oznacza, że:
Zielony (Wł.) Włączony tryb Redukcji szumów.
Brak (Wył.) Włączony tryb Uwagi.
Rozwiązywanie problemów
Niska jakość dźwięku
• Upewnij się, że słuchawki są włączone
i prawidłowo podłączone do gniazda jack
w urządzeniu.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
®
+.
• Spróbuj użyć innego telefonu lub aplikacji.
• Wyczyść złącze alkoholem izopropylowym
i osusz czystą ściereczką.
• W przypadku występowania głośnych zakłóceń
należy wyłączyć zasilanie.
Brak lub nieznaczna redukcja szumów
• Upewnij się, że zasilanie jest włączone
i Wskaźnik trybu świeci na zielono.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
®
+.
Zapoznaj się z rozdziałem: „Znaczenie
właściwego dopasowania”.
• Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio
naładowane.
Akumulator słuchawek wykazuje krótki
czas działania (mniej niż 16 godzin)
• Podczas ładowania upewnij się, że oba
końce kabla USB są prawidłowo podłączone,
a wskaźnik baterii miga na żółto.
Przycisk odbierania/kończenia połączeń
nie działa
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo
podłączone do gniazda jack w urządzeniu.
Mikrofon nie działa
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo
podłączone do gniazda jack w urządzeniu.
• Upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty.
• Spróbuj użyć innego telefonu, urządzenia
lub aplikacji.
Zakres temperatur
Z urządzenia należy korzystać i przechowywać
je w temperaturze od -20°C do 45°C.
Baterię należy ładować w środowisku o
temperaturze od 5°C do 40°C.
Ważne informacje
Prosimy zachować w swoich aktach.
Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
______________________________________
Warto teraz zarejestrować słuchawki.
Można to zrobić, przechodząc do witryny
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej
publikacji nie wolno powielać, modykować,
rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny
sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego
zezwolenia.
Przycisk
trybu
Przycisk
odbierania/
kończenia
połączeń
Läs igenom och behåll snabbguiden.
Läs dessutom noggrant
igenom och följ vad som står
i säkerhetsanvisningarna, garantin
och kontaktinformationen.
Mer information om hörlurarna och
tillbehören nns på:
• http://global.Bose.com
• Endast USA: http://Owners.Bose.com/QC20
Uppladdning
Ladda upp enheten i minst två timmar innan
du använder den första gången. Använd
medföljande USB-kabel för att ansluta
hörlurarna till en strömförande USB-port
på datorn eller till en godkänd väggladdare
(medföljer ej). När batteriet är fulladdat kan
du använda hörlurarna i cirka 16 timmar.
Obs! Headsetet måste vara
rumstempererat, mellan 5°C och 40°C,
innan du börjar uppladdningen.
Komponenter
A. Kontrollmodul
B. Svara/avsluta-knapp och mikrofon
C. Sladdklämma
D. StayHear
®
+ öronsnäckor: Små (vit);
Medel, isatta (grå); Stora (svart)
E. Kabel för USB-uppladdning
F. Fodral
Sätta på enheten

Skjut strömbrytaren på kontrollmodulen
till på-läget. Hörlurarna sätts på i
brusreduceringsläget vilket minskar
det mesta av det ljud som du har
omkring dig.
Obs! När hörlurarna är avslagna kommer
de fortfarande att kunna leverera ljud. Du får
den bästa ljudkvaliteten om de är påslagna.
Ändra läge
Tryck på
lägesknappen
på sidan av
fjärrkontrollen för att
ändra till läget då du
kan höra omgivande
ljud, till exempel
trakbrus.
Ansluta till en smarttelefon
Du kan ansluta Bose
®
QuietComfort
®
20 till vanliga 3,5 mm hörlurskontakter
på de esta smarttelefoner.
Besvara och avsluta samtal
Hörlurarna
levereras med en
lättåtkomlig knapp
för att besvara och
avsluta samtal.
Här nns även
mikrofonen. Tryck
på svara/avsluta-
knappen när du
vill besvara eller
avsluta ett samtal.
Obs! På vissa telefoner måste du trycka två
gånger eller hålla ned svara/avsluta-
knappen i några sekunder.
Vikten av god passform
För att få bra brusreducering är
det viktigt att välja rätt storlek på
öronsnäckan för StayHear
®
+.
Välj den storlek som ger bästa komfort och
som passar bäst i örat. Du kanske behöver
prova alla tre storlekarna för att kunna
bestämma vilken som passar bäst. Du kan
testa hur de passar genom att tala högt
(när det är avslagna). Ljudet ska upplevas
dämpat i båda öronen. Om inte, ska du välja
en annan storlek.
Varje öronsnäcka är märkt med antingen
ett L eller ett R. Sätt in snäckan märkt med
L i det vänstra örat och den märkt med R
i det högra.
Byta öronsnäcka för StayHear
®
+:
1. Ta försiktigt av öronsnäckan från
spetsen, men var försiktig så att inte
spetsen får några märken.
VARNING! Du förhindrar skador genom
att inte dra i vingen.
2. Skjut den nya snäckan över
hörlurens spets.
3. Tryck fast öronsnäckan ordentligt
så att du känner att den hakar fast.
Upphöjningen i hörluren ska anpassas
mot avsedd plats i snäckan.
Anpassa hörlurarna till örat
1. För in hörluren i örat så att öronsnäckan
vilar lätt i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen
under kanten vid ytterörat tills den sitter
fast. Öronsnäckan ska sitta bekvämt och
säkert i örat.
Tolka lamporna
Ström-/batteriindikator
Färg Status vid
användning:
Status under
uppladdning:
Grön (fast
sken)
Påslagen. Mer
än tre timmars
batteritid återstår
Uppladdning
är klar
Grön
(blinkande)
Påslagen. Mindre
än tre timmars
batteritid återstår
Ej aktuellt
Gul (blinkar) Ej aktuellt Uppladdning
Röd Ej aktuellt Fel: Se
”Temperaturin-
tervall”
Ingen (av) Ej påslagen eller batteriet är urladdat
Lägesindikator
Färg Indikerar:
Grön (på) Brusreducering är aktiverad.
Ingen (av) Medvetandeläget är aktiverat.
Felsökning
Dålig ljudkvalitet
• Kontrollera att strömmen är påslagen till
hörlurarna och att de är ordentligt fastfatta
i kontakten på ljudenheten.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan
för StayHear
®
+.
• Prova med en annan telefon eller ett
annat program.
• Rengör kontaken med isopropylalkohol
och torka av den med en ren trasa.
• Om du upplever höga toner ska du stänga
av enheten med strömbrytaren.
Dålig eller ingen brusreducering
• Kontrollera att de är påslagna och att
lägesindikatorn lyser med grönt sken.
• Prova en annan storlek av öronsnäckan för
StayHear
®
+. Se ”Vikten av god passform”.
• Kontrollera att hörlurarna är uppladdade.
Livslängden för batteriet i hörlurarna
är mindre än 16 timmar
• Vid uppladdning ska du se till att båda
ändarna av USB-kabeln är ordentligt
isatta och att batteriindikatorn blinkar med
gult sken.
Svara-/avslutaknappen fungerar inte
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på ljudenheten.
Mikrofonen fungerar inte
• Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på ljudenheten.
• Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
• Prova med ett annat telefonsamtal,
en annan enhet eller ett annat program
Temperaturintervall
Använd och förvara produkten i
temperaturer mellan -20°C och 45°C.
Ladda batterierna endast i temperaturer
mellan 5°C och 40°C.
Att spara
Spara uppgifterna.
Serienummer (på garantikortet):
___________________________________
Det är nu dags att registrera
dina hörlurar. Du gör det enklast
genom att besöka webbplatsen
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Ingen del av detta
dokument får återges, modieras, distribueras
eller användas på något annat sätt utan
föregående skriftlig tillåtelse.
Lägesknapp
Svara/
avsluta-
knappen
사용자 안내서를 읽고 보관하십시
.
그리고 시간을 내어 중요 안전 지침
,
보증 연락처 정보를 주의 깊게 읽고
따르십시오
.
헤드폰에 대한 추가 정보 또는 교체용 액세
서리에 대해서는 다음을 참조하십시오
.
http://global.Bose.com
미국에 한함
:
http://Owners.Bose.com/QC20
충전
처음 사용하기 전에 완전 충전을 위해
2
동안 충전하십시오
.
제공된
USB
케이블
사용하여 헤드폰을 컴퓨터의 전원 공급
USB
포트 또는 인증기관이 허가한 충전
(
제공되지 않음
)
연결합니다
.
완전히
충전되면 헤드폰의 배터리 시간은
16
간입니다
.
참고
:
충전할 때는 헤드셋이 실온인
5°C
~
40°C
사이에 있어야 합니다
.
구성 요소
A. 컨트롤 모듈
B. 통화
/
종료 버튼 마이크
C. 클립
D. StayHear
®
+
:
소형
(
흰색
);
중형
,
설치
(
회색
);
대형
(
검은색
)
E. USB
충전 케이블
F. 휴대용 케이스
전원 켜기
컨트롤 모듈의 전원 스위치를 켜짐
(On)으로 밉니다. 헤드폰이 소음 방지
(Noise Cancelling) 모드를 켜서, 청취자
주변의 소음 대부분을 줄여줍니다.
참고
:
전원이 꺼져 있을 때에도 헤드폰은
여전히 무전원 오디오를 제공합니다
.
최상
오디오 품질을 위해 전원을 켜십시오
.
모드 전환
모콘 면의
버튼을 눌러 인식
(Aware)
모드로 바꾸
교통 소음 청취
주변의 소리를
있습니다
.
스마트폰 연결
Bose
®
QuietComfort
®
20
헤드폰을 대부
분의 스마트폰에 있는 표준
3.5mm
드폰 잭에 연결할 있습니다
.
전화 받기 끊기
헤드폰에는 스마트
폰을 편리하고 쉽게
조작할 있는
합형 마이크가 달린
통화
/
종료 버튼이
있습니다
.
통화
/
버튼을 눌러
화하거나 통화를
료하십시오
.
참고
:
일부 전화기에서 기능을 수행하려
통화
/
종료 버튼을 누르거나
정도 누르고 있어야 합니다
.
올바른 크기의 중요성
효과적인 소음 감소 성능을 위해
,
올바른
크기의
StayHear
®
+
팁을 선택하는 것이
요합니다
.
귀에 가장 편안하게 들어맞는 크기를
택하십시오
.
가지 모든 크기를 시도해보
나서 가장 맞는 것을 결정할 필요가
있습니다
.
맞춤 상태를 테스트하려면 소리
크게 질러 보십시오
(
전원을 상태로
).
양쪽 귀에 목소리가 줄어 들려야 합니다
.
그렇지 않을 경우 다른 크기의 팁을 선택하
십시오
.
팁에는
L(
왼쪽
)
또는
R(
오른쪽
)
표시가
있습니다
.
왼쪽
(L)
왼쪽 이어피스에
,
오른쪽
(R)
오른쪽 이어피스에 부착하
십시오
.
StayHear
®
+
팁을 변경하려면
:
1. 팁이 찢어지지 않도록 주의하면서
부착된 팁의 가장자리를 이어피스에서
부드럽게 벗겨냅니다
.
주의
:
손상을 방지하기 위해 날개를
잡아당기지 마십시오
.
2. 팁을 헤드폰 노즐 위로 밀어 끼우십
시오
.
3. 걸린 느낌이 때까지 팁을 세게 밀어
제위치에 끼워 넣으십시오
.
헤드폰
우징의 이랑이 안쪽의 슬롯에 결합
되어야 합니다
.
귀에 헤드폰 착용
1. 팁이 귓구멍 입구에 편안하게 고정되도
헤드폰을 귀에 삽입합니다
.
2. 헤드폰이 편한하게 고정되도록 헤드폰
뒤로 기울이고 이랑 아래로 날개
가볍게 누릅니다
.
팁이 안에 편안
하면서도 단단히 끼워져야 합니다
.
표시등 인식
전원
/
배터리 표시등
색상 사용 중일
상태
:
충전 중일
상태
:
녹색
(
켜진 상태
)
전원 켜짐
.
배터리
수명이
3
시간
이상 남음
.
충전 완료
녹색
(
깜박이는
상태
)
전원 켜짐
.
배터리
수명이
3
시간
미만 남음
.
해당 없음
황색
(
깜박이는
상태
)
해당 없음 충전
빨간색 해당 없음 오류
:
온도
범위
참조
없음
(
꺼짐
)
전원이 꺼지거나 배터리가
소모됨
.
모드 표시등
색상 의미
:
녹색
(
켜짐
)
소음 방지 모드 켜짐.
없음
(
꺼짐
)
인식
(Aware)
모드 켜짐
.
문제 해결
음질이 불량한 경우
헤드폰이 전원이 켜져 있고 장치의 헤드폰
잭에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오
.
다른 크기의
StayHear
®
+
팁을 시도해보십
시오
.
다른 전화기나 응용 프로그램을 시도해
보십시오
.
커넥터를 이소프로필 알코올로 닦고
깨끗한 천으로 말리십시오
.
작동음이 들리면 전원 스위치를
끄십시오.
소음 감소가 불량 또는 되는 경우
전원이 켜져 있고 모드 표시등이 켜져
(
)
있는지 확인하십시오
.
다른 크기의
StayHear
®
+
팁을 시도해보십
시오
.
올바른 크기의 중요성
참조하십
시오
.
헤드폰이 적절히 충전되었는지 확인하십
시오
.
헤드폰의 배터리 수명이 짧은 경우
(16
시간 미만
)
충전 중에
USB
케이블의 끝단이 단단
연결되었는지 확인하고 배터리 표시
등이 황색을 깜박이는지 확인하십시오
.
통화
/
종료가 작동하지 않는 경우
헤드폰이 장치의 헤드폰 잭에 단단히
있는지 확인하십시오
.
마이크가 작동하지 않는 경우
헤드폰이 장치의 헤드폰 잭에 단단히
있는지 확인하십시오
.
마이크가 막히지 않았는지 확인하십시오
.
다른 통화
,
장치 또는 응용 프로그램을
도해보십시오
.
온도 범위
-20°C
~
45°C
사이의 온도 범위에서만
제품을 작동하고 보관하십시오
.
5°C
~
40°C
사이의 온도 범위에서만 배터
리를 충전하십시오
.
기록할 사항
기록용으로 보관하십시오
.
일련 번호
(
보증 카드에 있음
):
____________________________________
지금 헤드폰을 등록하시는 것이 좋습니다
.
http://global.Bose.com/register
에서 쉽게
등록할 있습니다
.
©2013
Bose
Corporation.
사전 서면 승인
없이 설명서의 특정 부분을 복제
,
변경
,
배포 또는 사용할 없습니다
.
모드
버튼
통화/종료
버튼
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com/QC20
2
USB
USB
16
41 F
(5 C) 104 F (40 C)
A.
B. /
C.
D. StayHear
®
+
;
E. USB
F.

Bose
®
QuietComfort
®
20
3.5 mm
/
/
Answer/End /
StayHear
®
+
L R
(L)
(R)
StayHear
®
+
1.
2.
3.
1.
2.
/
3
3
N/A
N/A
N/A
:
StayHear
®
+
StayHear
®
+
16
USB
/
-4 F 113 F-20 C 45 C
41 F 104 F5 C 40 C
____________________________________
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation
/
http://global.Bose.com
http://Owners.Bose.com/QC20
2
USB
USB
16
41 F
(5 C) 104 F (40 C)
A.
B. Answer/End /
C.
D. StayHear
®
+
;
E. USB
F.

Bose
®
QuietComfort
®
20
3.5 mm
Answer/End
/
Answer/End
/
Answer/End /
StayHear
®
+
L R
(L)
(R)
StayHear
®
+
1.
2.
3.
1.
2.
/
3
3
N/A
N/A
N/A
:
StayHear
®
+
StayHear
®
+
16
USB
Answer/End /
-4 F 113 F-20 C 45 C
41 F 104 F 5 C 40 C
____________________________________
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation
Answer/End
/
:
http://global.Bose.com
:
http://Owners.Bose.com/QC20
2
USB
Powered
USB Wall
Charger
( )
16
:
5 C
(41 F) 40 C
(104 F)
A.
B.
C.
D. StayHear
®
+ :
S
( ... ) M
( ...
) L
( ... )
E. USB
F.
:
Bose
®
QuietComfort
®
20
headphones
3.5
mm
:
StayHear
®
+
3
L
( ) R
( )
L
R
StayHear
®
+ :
1.
:
2.
3.
1.
2.
( )
3
( )
3
( )
:
( )
( )
( )
StayHear
®
+
( )
StayHear
®
+
(16 )
USB
:
-20 C 45 C
(-4 F
113 F)
:
5 40
(41F 104F)
:
________________________________________
http://global.Bose.com/register
©2013
Bose
Corporation.
      
    
    



http://global.Bose.com

http://Owners.Bose.com/QC20


USB      
USB     

    


   


A .
B .
C .
D .   
StayHear
®
+

E .
USB
F .

 
    On 






  
  
Mode
  
Aware

  


Bose
®
   

QuietComfort
®
20
3.5

  
  
   

  


Answer/End





  

StayHear
®
+


     



L

R

:StayHear
®
+
.      
       


.
.   
     
   


.      

.      
   




























Aware





StayHear
®
+





      

  
StayHear
®
+   


      

 USB










       
       







_____________________________


.

.Bose Corporation ©






โปรดอ‡านและเก็บคู‡มือผูˆใชˆนี้และสละเวลาอ‡าน
และปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย
ที่สำาคัญ การรับประกัน และขˆอมูลการติดต‡อ
โดยละเอียด


:
• http://global.Bose.com
: http://Owners.Bose.com/QC20
การชาร‹จ
 2 

USB 

USB 


()

16 
หมายเหตุ
: 

41°F (5°C) 
104°F (40°C)
ส‡วนประกอบ
A. 
B. /
C. 
D.  StayHear
®
+:  ()

(), ()
E.
 USB
F.

การเปิดเครื่อง



หมายเหตุ
: 

การสลับโหมด
 




การเชื่อมต‡อกับสมาร‹ทโฟน
 Bose
®
QuietComfort
®
20
 3.5. 

การรับสายและการวางสาย


/




/

หมายเหตุ
: 

/
ขˆอมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสม
เพื่อความสามารถในการตัดเสียงรบกวนไดˆอย‡าง
มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะตˆองเลือกใชˆจุก
สวมหูฟัง
StayHear
®
+
ขนาดที่เหมาะสม




()



L  R

(L)


(R) 
หากตˆองการเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear
®
+:
1. 

ขˆอควรระวัง
: 

2. 
3. 


การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ
1. 

2. 



ความหมายของไฟสัญญาณ
ไฟสัญญาณเปิดปิด
/
แบตเตอรี่
สี สถานะ
ขณะใชˆงาน
:
สถานะ
ขณะชาร‹จ
:
() 


 3 


() 


 3 


()  
  
: 

() 
ไฟแสดงสถานะโหมด
สี ความหมาย
:
() 

() 
การแกˆปัญหา
คุณภาพเสียงไม‡ดี


 StayHear
®
+ 




การลดเสียงรบกวนไม‡ดีหรือไม‡มีเลย


()
 StayHear
®
+ 


แบตเตอรี่หูฟังมีอายุการใชˆงานที่สั้น
(
นˆอยว‡า
16
ชั่วโมง
)


USB 

ปุ‚มรับสาย
/
วางสายไม‡ทำางาน


ไมโครโฟนไม‡ทำางาน




ช‡วงอุณหภูมิ

 -4°F  113°F (-20°C  45°C) 

41°F
104°F (5°C  40°C) 
พื้นที่สำาหรับบันทึกขˆอมูลของคุณ
โปรดเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณ
หมายเลขซีเรียล
(
บนบัตรรับประกัน
):
____________________________________
ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ
ซึ่งคุณสามารถดำาเนินการไดˆอย‡างง‡ายดายโดยไปที่
http://global.Bose.com/register
©2013 Bose Corporation
หˆามทำาซ้ำา แกˆไข เผยแพร‡
ส‡วนหนึ่งส‡วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใชˆงานใดๆ
โดยไม‡ไดˆรับอนุญาตเป็นลายลักษณ‹อักษร

/

Bose
®
QuietComfort
®
20
ACoustiC Noise
CANCelliNg
®
HeAdpHoNes
A.
B.
D. F.
E.
C.